Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 17.03.2015 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı


1. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.02.2015 tarih ve 88189240/399/7285 sayılı yazısı uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü bünyesindeki Sosyal Güvenlik Programına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 79499268/104.01.01.2/11932 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde “Bankacılık ve Sigortacılık II. Öğretim Programı” açılmasının ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 79499268/104.01.01.2/11934 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde “Lojistik Programı” açılmasının ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 79499268/104.01.01.2/11936 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde “Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı” açılmasının ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 79499268/104.01.01.2/11930 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gıda İşleme Bölümü bünyesinde “Gıda Teknolojisi II. Öğretim Programı” açılmasının ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 79499268/104.01.01.2/11935 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Elektronik ve Otomasyon Bölümü” açılması; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölüm açılmasının uygun görülmesi halinde bu bölüm bünyesinde “Mobil Teknolojileri Programı” açılmasının ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına

7. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 79499268/104.01.01.2/11933 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü” açılması; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölüm açılmasının uygun görülmesi halinde bu bölüm bünyesinde “Pazarlama Programı” açılmasının ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.02.2015 tarih ve 47989649/050.01.04/7933 sayılı yazısı uyarınca;
a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki Biyobilişim ve Hesaplamalı Biyoloji Yüksek Lisans Programının Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı bünyesine aktarılması nedeniyle; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin 20.Maddesinin (15) fıkrasında yer alan bu programın başvuru koşullarının 20 .Madde (24) fıkrasında yer alan Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı altına aynı içerikle “Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları” adıyla eklenmesine,
b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı adının Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak değiştirilmesi nedeniyle; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin 20.Maddesinin (5) fıkrasında yer alan anabilim dalı adının “Biyoistatistik Anabilim Dalı” şeklinde değiştirilmesine,

9. Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde Konaklama İşletmeciliği Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. a) Turizmin milli ekonomi içerisindeki payının artması nedeniyle hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip turizm sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirmek amacıyla “Turizm Fakültesi” kurulmasının,

b)“Turizm Fakültesi”nin kurulmasının uygun görülmesi halinde Bakanlar Kurulunun 2010/593 sayılı kararıyla kurulan Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu’nun kapatılarak, bünyesinde bulunan program, bölüm ve anabilim dallarının Turizm Fakültesine devredilmesinin;

c) Mevcut akademik ve idari personelinin kadro ve pozisyonları ile birlikte Turizm Fakültesi bünyesine devredilmesinin,

d) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu adına kayıtlı her türlü araç-gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte taşınır ve taşınmaz mallarının; bütçesinin ve bütçe ödeneklerinin Turizm Fakültesine devredilmesinin,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına;

11. a) Sağlıklı düşünme gücüne sahip, sevgi ve hoşgörü dolu, ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan, gelişen bilimle donatılmış, çağdaş eğitim almış, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla; Bakanlar Kurulunun 97/9888 sayılı kararıyla kurulan Üniversitemiz “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu”nun “Spor Bilimleri Fakültesi”ne dönüştürülmesinin;

b) “Spor Bilimleri Fakültesi” nin kurulmasının uygun görülmesi halinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan program, bölüm ve anabilim dallarının Spor Bilimleri Fakültesine devredilmesinin;

c) Mevcut akademik ve idari personelinin kadro ve pozisyonları ile birlikte Spor Bilimleri Fakültesi bünyesine devredilmesinin,

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adına kayıtlı her türlü araç-gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte taşınır ve taşınmaz mallarının; bütçesinin ve bütçe ödeneklerinin Spor Bilimleri Fakültesine devredilmesinin,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına;

12. Çanakkale Zaferinin 100. Yılı münasebetiyle Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından tüm şehitlerimizin aziz hatırasına ithafen hazırlanan, söz ve müziği Öğr.Gör. Muzaffer Uslu’ya ait olan “Çanakkale 100. Yıl Marşı”nın kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu