Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 27.01.2015 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağı

1. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 27.01.2015 tarih ve 99380014/300-4642 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 27.01.2015 tarih ve 99380014/300-4642 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.01.2015 tarih ve 71137699/104.01.02/5165 sayılı yazısı uyarınca; eğitim öğretim dili İngilizce olmak ve İngilizce hazırlık sınıfından başlamak kaydıyla Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde Konaklama İşletmeciliği Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığının 27.01.2015 tarih ve 91611957/104.01.07/06 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılan yatay geçiş işlemlerinin bahar döneminde de uygulanması hakkındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 75850160-301.06.01/1355 sayılı yazısında belirtilen usul ve esasların yerine getirilmesine,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu