Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.01.2015 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 07.01.2015 tarih ve 91611957/100/546 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 09.01.2015 tarih ve 44372546/050.01.04/1114 sayılı yazısı uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki;

a) İktisat Bölümü II.Öğretim Programı,
b) İşletme Bölümü II. Öğretim Programı,
c) Kamu Yönetimi II. Öğretim Programı,

açılmasının ve adı geçen programlara 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 80’er öğrenci alınmasının;

d) Uluslararası İlişkiler Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının;
e) Uluslararası İlişkiler Bölümü II. Öğretim Programı açılması ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının;

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 31.12.2014 tarih ve 11618128/050.02/54186 sayılı yazıları uyarınca; Hukuk Fakültesinin Fakülte Kurulu oluşturulamadığından, Fakülte Yönetim Kurulunda görev süresi dolan Prof.Dr. Ecir Ali Çakmak, Prof.Dr. İbrahim Sarı ve Yrd.Doç.Dr. Özgür Başyiğit’in yerine Prof.Dr. Metin Güngörmüş, Prof.Dr. Şehmus Demir ve Yrd.Doç.Dr. Abdullah Erdoğan’ın seçilmesine,

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 20.01.2015 tarih ve 23549567/ sayılı yazıları uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesinin Fakülte Kurulu oluşturulamadığından, Fakülte Yönetim Kurulu’nun Prof.Dr.Ali Gür, Prof.Dr.Adil Kılıç, Prof.Dr. Nuri Yavuz, Doç.Dr. Emine Koban, Doç.Dr. Mehmet Nuri Gültekin ve Yrd.Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek’ten oluşturulmasına,

5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.01.2015 tarih ve 81948136/050.02/2559 sayılı yazısı uyarınca;

I. “Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dallarında Ortak Lisansüstü Programlar (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora) Yürütülmesine Dair Protokol” kapsamında; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) Kamu Hukuku Anabilim Dalında Ortak Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
b) Kamu Hukuku Anabilim Dalında Ortak Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
c) Kamu Hukuku Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

II. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) Ekonomi ve Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı,
b) Ekonomi ve Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
c) Hukuk ve Politika Tezli Yüksek Lisans Programı,
d) Hukuk ve Politika Tezsiz Yüksek Lisans Programı ,
e) İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı,
f) İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
g) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı,

III. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) Ekonomi ve Hukuk Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
b) Ekonomi ve Hukuk Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
c) Hukuk ve Politika Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
d) Hukuk ve Politika Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı ,
e) İnsan Hakları Hukuku Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
f) İnsan Hakları Hukuku Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
g) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,
h) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Üniversitemiz ile Portland State University (PSU) arasında “Cooperative Program Agreement Between Gaziantep University in The Turkey And The State Board of Hıgher Education on Behalf of Portland State University” protokolün ekli şekliyle kabulüne,

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2015 tarih ve 71137699/105.05/2009 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararıyla önerilen; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü I. Sınıf II. döneminde verilmekte olan ME 199 Mechanical Engineering Orientation dersinin II. sınıf I. dönemine alınmasının uygun görülmesine,

8. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2015 tarih ve 71137699/105.05/1995 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararıyla önerilen;

a) Mühendislik Fakültesi II. döneminde verilmekte olan XX299 Summer Practice, XX399 Summer Practice derslerinin kodu, adı ve kredileri aynı kalarak III. Sınıf ve IV. Sınıf I. dönemlerinde okutulmasının uygun görülmesine,

b) Intörn mühendis adaylarının yaz stajını yaptıktan sonra kayıttan en az 15 gün önce staj değerlendirmesi yapılarak Bölüm Staj Komisyonu tarafından öğrencinin notunun belirlenmesine ve başarılı olan öğrencilerin kayıtlarda “Engineering Orientation” dersi ile birlikte kayıt yaptırabilmesinin uygun görülmesine,

9. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 16.01.2015 tarih ve 71137699/105.02/2219 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Dekanlığı altında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekte kodu, adı ve kredisi belirtilen seçmeli derslerin kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,


10. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarih ve 28313576/050.01.04/49 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı ders kataloguna ME 578 Power Transmission Elements I (3-0) 3 ve ME 579 Power Transmission Elements II (3-0) 3 dersinin 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılından itibaren eklenmesinin uygun görülmesine,

11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.01.2015 tarih ve 62927161/050.01.04/1900 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 13.01.2015 tarih ve 01 nolu Kurul kararıyla önerilen, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İlköğretim Anabilim Dalı, İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarında ekte kodu, adı ve kredisi belirtilen derslerin seçmeli ders olarak açılmasının kabulüne,

12. “Gaziantep Üniversitesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi”nde yer alan Lisansüstü Programlara kabul edilen öğrenci kayıtlarının II. yarıyılda 30.01.2015 tarihine kadar uzatılmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu