Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.07.2014 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.07.2014 tarih ve 12385619/300/28121 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulu’nun 03.07.2014 tarih ve 20 nolu toplantısında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 08.07.2014 tarih ve 99380014/050.01.04/28522 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 71137699/100/27101 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırlık sınıfında almış olduğu “INF 101 Basic Information Technologies” dersinin 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kaldırılmasının, 2011 ve daha eski girişli öğrencilerin bu dersten muaf tutulmasının ve transkriptlerinden düşürülmesinin uygun görülmesine,

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 23549567/302.01.05/290.52 sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunun ekli şekliyle kabulüne,

5. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 23549567/105.99/27111 sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu