Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 13.05.2014 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 25.03.2014 tarih ve 77334181/103/13151 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi ve Yaz Okulu Takvimi (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç) ekli şekliyle aynen kabulüne,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 14.04.2014 tarih ve 98102723/103/16082 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

3. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 13.05.2014 tarih ve 10030787/300/19952 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

4. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 53960459/050.02/19757 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/17231 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.04.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/17034 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

a) Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı açılmasının,
b) Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,
c) Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı açılmasının,
d) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,
e) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı açılmasının,
f) Hayat Boyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.04.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/17995 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.04.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/16449 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programına başvuracak adaylarda aranacak şartlara ilişkin 07.04.2014 tarih ve 6 nolu Enstitü Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 02.05.2014 tarih ve 91611957/104.01.02/18526 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde Eğitim Bilimleri Bölümü açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


10. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 08.05.2014 tarih ve 99380014/302.01.10/19415 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergeleri hükümleri çerçevesinde, Fen-Edebiyat Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. Yarıyılından başlamak üzere Çift Anadal/Yandal Programlarının ekli şekliyle kabulüne,

11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 81948136/104.01.03/19847 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,
b) Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının,
c) Kadın Çalışmaları Tezli II.Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının,
d) Kadın Çalışmaları Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

e) “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin 18. Maddesine 17. Fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesinin uygun görülmesine,

“(17) Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora programına lisans diplomasıyla başvuracak adayların eğitimini İlahiyat Fakültesinde tamamlamış olmaları gerekir. Yüksek Lisans diplomasıyla başvuracak adayların Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.”

12. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 12.05.2014 tarih ve 44372546/050 .01.04/19749 sayılı yazısı uyarınca;

a) Üniversitemiz ve South Russian University (The Institude of Management Business and Law) arasında Uluslararası Ortak Doktora Programı İçin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,
b) Adı geçen protokol kapsamında; Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, İşletme Psikolojisi ve Uluslararası İlişkiler Ortak Doktora programları açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarih 97908739/301.05/20002 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yüksekokul Kurulu’nun 09.05.2014 tarih ve 5 nolu toplantısında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

14. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/19839 sayılı yazısı uyarınca; Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalına kayıtlı ekli listedeki öğrencilerin diplomalarının Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı olarak düzenlenmesinin uygun görülmesine,

15. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.04.2014 tarih ve 98102723/300/17627 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 12.03.2013 tarih ve 05 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi”nin 6. maddesinin “Başvuru İçin Gerekli Belgeler” başlıklı kısmının 4. bendinin 1. şıkkının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

SAT I: En az 1100 toplam puan ve en az 600 (Tıp Fakültesi için 650) matematik puanı


16. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 28313576/050/ sayılı yazıları uyarınca; Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında doktora (İngilizce) programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.08.2013 tarih ve 75850160/104.01/6392 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hariç) anabilim dalı ve bilim dallarının, enstitülerde ise bilim dallarının kapatılması; teklifimizin uygun görülmesi halinde adına öğrenci alınan anabilim dallarının isimlerinin ise program olarak değiştirilmesine ilişkin gerekçeli raporun ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu