Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.03.2014 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 07.03.2014 tarih ve 71137699/105.03/10811 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Bölümlerine ait ME 400, EEE 400, FE 400, EP 400, CE 400, İE 400, TE 400 “Engineering Orientation (4-0) 4” dersinin içeriğinin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 05.03.2014 tarih ve 11618128/050.02/10350 sayılı yazısı uyarınca;
Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Fakülte Yönetim Kurulunda Prof.Dr. Mehmet Koruk’un emekli olması nedeniyle boşalan Profesör temsilciliğine, Prof.Dr. Vehbi Selim Ataergin’in seçilmesinin uygun görülmesine,

3. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 53960459/050.01.04/12027 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü ile bu bölüme bağlı Tekstil ve Halı Makineleri Programı açılmasının ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 17.03.2014 tarih ve 44372546/050.01.04/12028 sayılı yazısı uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. a) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.03.2014 tarih ve 77334181/010.03/11905 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesi olarak aşağıdaki metnin eklenmesinin uygun görülmesine,

Son Dönemde Başarısız Öğrenciler
Madde 20- Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır. Ancak, kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler ile birlikte bir önceki dönemden de en fazla iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrenciler de son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu programda almadığı, (NA) notu veya iki dersten fazla (FF), (FD) notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz. İntörn eğitimi olan Fakülte/Yüksekokullarda, İntörn dönemi öncesindeki son iki dönemde, durumu yukarıda açıklanan koşullara uyan öğrenciler de son dönem öğrencisi sayılırlar.

Son dönemde veya bir önceki dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(FF), (FD) veya (NA) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, üçüncü ve dördüncü (önlisans da ikinci) sınıf derslerinden (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre ve ek sınav hakkı verilebilir.

Ortalamaya katılan en çok bir dersten FF / FD notu alan öğrencilere; bu FF, FD’li ders ile birlikte DD, DC ve CC notu olan 3 üncü ve 4 üncü (önlisansta 2 nci) sınıf derslerinden olmak üzere, en çok iki dersten ek süre ve ek sınav hakkı verilir.


Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten sonra iki gün içinde bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına bir dilekçe ile müracaat ederler. İlgili bölüm başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir. Öğrencilere (NA) notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.


b) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.03.2014 tarih ve 77334181/010.03/11995 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandığı takdirde; “Gaziantep Üniversitesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi ve Yaz Okulu Takvimi (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç)” nde ek sınav tarihlerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

6. a) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.03.2014 tarih ve 77334181/010.03/11905 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 30. Maddesi olarak aşağıdaki metnin eklenmesinin uygun görülmesine,

Son Dönemde Başarısız Öğrenciler
Madde 30- Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır. Ancak, kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler ile birlikte bir önceki dönemden de en fazla iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilerde son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu programda almadığı, (NA) notu veya iki dersten fazla (FF), (FD) notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz.

Son dönemde veya bir önceki dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(FF), (FD) veya (NA) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, üçüncü ve dördüncü (önlisans da ikinci) sınıf derslerinden (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre ve ek sınav hakkı verilebilir.

Ortalamaya katılan en çok bir dersten FF / FD notu alan öğrencilere; bu FF, FD’li ders ile birlikte DD, DC ve CC notu olan 3 üncü ve 4 üncü (önlisansta 2 nci) sınıf derslerinden olmak üzere, en çok iki dersten ek süre ve ek sınav hakkı verilir.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten sonra iki gün içinde bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına bir dilekçe ile müracaat ederler. İlgili bölüm başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.


Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

b) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.03.2014 tarih ve 77334181/010.03/11995 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 30. Maddesinde yapılan değişiklik uygun görüldüğü takdirde; “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2013-2014 ders yılı Akademik Takvimi”nde
ek sınav tarihlerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,


oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu