Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 28.01.2014 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversitemizde uygulanmakta olan not skalasının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahrettin Göğüş başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşan bir komisyon oluşturulmasına;

Prof.Dr. Adil Kılıç - Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mustafa Bayram - Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Mustafa Özakça - Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Doç.Dr. Mürsel Biçer - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Öğr.Gör. Hakan Tatyüz - Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü

2. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’nün 02.10.2013 tarih ve 26117301/2371 sayılı yazısı uyarınca; “Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında İktisat Anabilim Dalında Ortak Tezli-Tezsiz (İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında;

a) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında İktisat Anabilim Dalında Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı açılmasının,

b) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında İktisat Anabilim Dalında Tezsiz (İkinci Öğretim) Ortak Yüksek Lisans Programı açılmasının,

uygun görülmesine,

3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.12.2013 tarih ve 47989649/300/9749 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen;

a) Hemşirelik Anabilim Dalına bağlı İç Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına bağlı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına bağlı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının, Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasının, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programı açılmasının,

uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nin 10.01.2014 tarih ve 34304564/010.99/1423 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 07.03.2006 tarih ve 4 nolu toplantısında kabul edilen “Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Uygulama Yönergesi”ndeki değişikliklerin ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 17.12.2013 tarih ve 99380014/105.02/8322 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararı ile önerilen, Fen-Edebiyat Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II.yarıyılında Genel ve Mesleki Etik (2-0)2 dersi ve seçmeli ders olarak İŞLT 423 Girişimcilik (3-0)3 dersinin ekli şekliyle kataloga eklenmesine,

6. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve 73628654/105.02/1030 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararı ile önerilen, GERP 424 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma (Çocuklar dönemi sorunları, çocuklarda bireysel psikolojik danışma becerileri) dersinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programına seçmeli ders olarak eklenmesinin uygun görülmesine,

7. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 13.01.2014 tarih ve 73628654/105.03/1677 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararı ile önerilen, 2013-2014 öğretim yılı II. Döneminde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencilerine verilecek olan Etik dersinin kodunun GEİE 216, kredisinin (2-0)2 olarak belirlenmesine,

8. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2014 tarih ve 71137699/105.02/3673 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararı ile önerilen, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ders katalogunda yer alan “EEE299 Summer Practice” dersinin 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. Yarıyılından itibaren kaldırılmasının uygun görülmesine,

9. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2014 tarih ve 71137699/105.02/3637 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurul kararı ile önerilen, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ders kataloguna “CE 425 Introduction To Structural Stability (3-0) 3” dersinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında seçmeli ders olarak eklenmesinin uygun görülmesine,

10. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2014 tarih ve 90875709/104.99/2154 sayılı yazısı uyarınca; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Ders Katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

11. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 27.01.2014 tarih ve 91611957/302.03.01/4110 sayılı yazısı uyarınca; 2013-2014 II. Dönem Okul Deneyimi Dersi Uygulama Kılavuzunun ekli şekliyle kabulüne,

12. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.12.2013 tarih ve 28313576/050.02/9762 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı ders katalogu ve “FBE 501 Bilim ve Etik” dersi ile ilgili 13.09.2013 tarih ve 06 nolu Enstitü Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

13. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/876 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurul kararı ile önerilen ekli listedeki adları, kodları ve içerikleri belirtilen derslerin seçmeli ders olarak açılmasının uygun görülmesine,

14. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarih ve 62927161/050.01.04/4241 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurul kararı ile önerilen Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında ekli listedeki adları, kodları ve içerikleri belirtilen derslerin kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

15. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih ve 77228472/050.02/1014 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki;

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. ve II. Öğretim Programları, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ve İlk ve Acil Yardım Programı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı Yaşlı Bakım Programı, Terapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bölümüne bağlı Fizyoterapi Programı, Dişçilik Hizmetleri Bölümüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Programı ve Diş Protez Teknolojisi Programı

katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

16. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarih ve 88189240/105.02/4307 sayılı yazısı uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu;

Mülkiyet ve Güvenlik Bölümü bünyesinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II. Öğretim Programı” açılması ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının, Hukuk Bölümü bünyesinde “Adalet II. Öğretim Programı” açılması ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının, Hukuk Bölümü bünyesindeki Sosyal Güvenlik Programına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

17. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarih ve 88411930/050.01.04/4386 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ekli listedeki adları, kodları ve içerikleri belirtilen derslerin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı II. Döneminde kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

18. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarih ve 81948136/730.03.02/4239 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

19. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2014 tarih ve 11618128/105.01.02/4038 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunan;

İnsan Hakları Anabilim Dalının Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı içerisine alınmasının, İslam Hukuku Anabilim Dalı ve Roma Hukuku Anabilim Dalının Hukuk Tarihi Anabilim Dalı içerisine alınmasının, Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalının Medeni Hukuk Anabilim Dalı içerisine alınmasının, Deniz Hukuku Anabilim Dalının Ticaret Hukuku Anabilim Dalı içerisine alınmasının, Avrupa Hukuku Anabilim Dalının kaldırılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

20. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2014 tarih ve 11618128/105.01.02/4037 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

21. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve 97630939/010.04/2854 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 29.09.2009 tarih ve 18 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Kantin, Kafeterya, Büfe, Dükkan ve Çay Ocakları İşletim ve Denetim Yönergesi” nin, “Gaziantep Üniversitesi İşletmelerin İşletim ve Denetim Yönergesi” şeklinde değiştirilerek kabulüne,

22. Üniversite Senatosunun 01.07.2010 tarih ve 14 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”nin;“Yabancı Dil Bilgisi Kriteri”ne ilişkin kısmının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Yardımcı doçentliğe atanmak için başvuran adayların Yabancı Dil koşulunu sağlaması için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) karşılığı olan ve eşdeğerlilikleri kabul edilen sınavlardan 100 üzerinden en az 65, İngilizce eğitim yapılan birimlerde 100 üzerinden 80, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar ve Merkez kampus dışında bulunan birimler ile ilk defa öğrenci alınacak programlarda 100 üzerinden en az 55 olması şartı aranır. Başvuran adayların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca başvurdukları birim tarafından yapılacak dil sınavında da başarılı olması zorunludur.”

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu