Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 24.09.2013 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Öğrenci Konseyi seçim takviminin ekli şekliyle uygun görülmesine,

2. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2013 tarih ve 88411930/200-147 sayılı yazıları uyarınca; Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Üniversite Senatosu’nun 10.02.2009 tarih ve 3 nolu toplantısında oluşturulan Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi Y.Doç.Dr.Hüsnü Uğur’un emekli olması nedeniyle yerine Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Y.Doç.Dr.Ömer Paydak’ın görevlendirilmesi ve Doç.Dr.Mustafa Şahmaran’ın başka bir Üniversite’ye tayin olması nedeniyle yerine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Ali Fırat Çabalar’ın görevlendirilmesinin uygun görülmesine,

3. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 13.09.2013 tarih ve 23549567.903.07.01/331 sayılı yazıları uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Tv Bölümü’nde okutulan STV 321 Telif Hakları ve Sinema dersinin Stv Genel ve Mesleki Etik dersi olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

4. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 16.09.2013 tarih ve 28313576/050- sayılı yazıları uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

5. Üniversite Senatosunun 15.07.2013 tarih ve 15 nolu toplantısında; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; Hayat Boyu Öğrenme Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve söz konusu programın açılmasının kabulü halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınması uygun görülmüştü.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.09.2013 tarih ve 62927161/050/181 sayılı yazıları uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Hayat Boyu Öğrenme Tezsiz Yüksek Lisans Programının, Hayat Boyu Öğrenme Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim) Programı şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu