Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 10.09.2013 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarih ve 77334181/300-213 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11. Maddesinin (d) bendindeki “Mühendislik Fakültesi” ibaresinin “İntörn Uygulaması olan Fakülte” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 50581566-300-370 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine 2. Paragraf olarak aşağıdaki metnin eklenmesine,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörn öğrencileri için bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

3. Üniversite Senatosunun 14.06.2013 tarih ve 12 nolu toplantısında alınan; 1. maddenin 2. Fıkrasında belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki cümlenin eklenmesine,

II. c maddesi ile ………………………………………………….., 1 (bir) dönem uzatılmasına, bitirme projesi dersininde birlikte alınabiliyor olmasına,

4. Üniversite Senatosunun 14.08.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörnlük) Yönergesine 22 .madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesine,

22. 2013-2014 bahar yarıyılından itibaren olmak üzere İntörn Uygulamasının yanı sıra bitirme projesi derside alınabilir.

5. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 28.08.2013 tarih ve 88411930/105.03-137 sayılı yazıları uyarınca; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

6. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 21.08.2013 tarih ve 11618128.105-138 sayılı yazıları uyarınca; Hukuk Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

7. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 28.08.2013 tarih ve 90875709/100-102 sayılı yazıları uyarınca; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

8. Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 77228472-050-197 sayılı yazıları uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı, Yaşlı Bakım Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I-II. Öğretim Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

9. Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.09.2013 tarih ve 52978344/211-547 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

10. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.09.2013 tarih ve 12385619-300-276 sayılı yazıları uyarınca; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere Bölümlerarası Çift Anadal Programın ekli şekliyle kabulüne,

11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.08.2013 tarih ve 62927161/050-153 sayılı yazıları uyarınca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Tezsiz Yüksek Lisans Programları akademik takviminin ekli şekliyle uygun görülmesine,

12. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 04.09.2013 tarih ve 98102723.300/1618 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Bölümü ve İngilizce Tıp Bölümü 1. Sınıf ders kataloguna TFS 107 Girişimcilik dersinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren eklenmesinin uygun görülmesine,

13. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 06.09.2013 tarih ve 44372546-105.02-411 sayılı yazıları uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi 2013-2014 eğitim öğretim yılı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

14. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.07.2013 tarih ve 74999268/100-342 (NMYO) sayılı yazıları uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı katalog değişikliğinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

15. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.09.2013 tarih ve 98403093-050.02-144 sayılı yazıları uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı ve Tohumculuk Programları ders kataloguna AMOT 161 Genel ve Mesleki Etik, AMTH 113 Genel ve Mesleki Etik derslerinin eklenmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu