Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 05.07.2013 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Uygulamalı İktisadi ve İdari Bilimler Eğitimi İntörnlük Yönergesi uyarınca İntörn Takip Kurulu’nun (İTAK) aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr.Ahmet Tan,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr.Tuba Başkonuş Direkçi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr.Hasan Aksoy

2. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 24.06.2013 tarih ve 7368654/105.04-246-0246 sayılı yazıları uyarınca; 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Programının 500 kişilik lisans mezunu öğrenci kontenjanı ile yürütülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.06.2013 tarih ve 62927161/050-113 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen, kodu, adı, kredisi ve içerikleri belirtilen ekli listedeki derslerin Yüksek Lisans Programı’nda seçmeli ders olarak açılmasının uygun görülmesine,

4. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.06.2013 tarih ve 88189290.0.00.00/113 sayılı yazıları uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü bünyesinde bulunan Sosyal Güvenlik Programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ek kontenjan ile 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Üniversitemiz Senatosunun 11.09.2012 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan 10 nolu kararın, Uygulamada mahal bulamamasından iptal edilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu