Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 14.05.2013 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversitemiz ile Okan Üniversitesi arasında;

Ortak Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Yüksek Lisans Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün Uygulama Esasları ile işleyişine ilişkin usul ve esasların kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Üniversitemiz ile Okan Üniversitesi arasında Ortak Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Yüksek Lisans Programı açılmasının, Ortak Sağlık Yönetimi Yükseklisans (Tezli-Tezsiz) Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün Uygulama Esasları ile İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Üniversitemiz ile Okan Üniversitesi arasında Ortak Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Programı açılmasının,

uygun görülmesine,

2. İntörn Takip Kurulu’nun 22.04.2013 tarih ve 71137699/400(İTAK)-25-717 sayılı yazıları uyarınca;

2012-2013 yaz döneminde UME uygulaması, öğrenci ders almaksızın ortalaması 2.00’nin üzerinde olan öğrenciler için bir defaya mahsus olarak uygulanmasına, Yaz döneminde UME uygulaması uygun görülür ise, öğrencilerin firma kontenjanlarını kendilerinin bularak, akreditasyon için İntörn Takip Kurulu’na bildirmelerinin uygun olacağına, Mevcut yönergedeki geçici maddelerin uzatılmamasına,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.05.2013 tarih ve 78726225/302/45 sayılı yazıları uyarınca, Enstitü Kurul Kararıyla önerilen;

I. a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yükseklisans programının açılmasının,

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı Tezli Yükseklisans ve Tezsiz Yükseklisans (II.Öğretim) programlarının açılmasının,

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezsiz Yükseklisans (II.Öğretim) programının açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

II. a) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları 18. maddenin 12. bendinin “ Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yükseklisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.”şeklinde değiştirilmesine,

“ Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yükseklisans programına başvuracak adayların son beş yıl içinde girdiği Merkezi Yabancı Dil sınavından (Arapça KPDS, ÜDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.) en az 50 puan almış olmak gerekir. (Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde belgesini getirmek şartıyla)şartının eklenmesine,

III. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yükseklisans ve Tezsiz Yükseklisans programlarına aşağıda kodu, adı ve kredisi belirtilen dersin kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

İŞLT 509 Politik Pazarlama (3-0)3

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 08.05.2013 tarih ve 98102723.300/828 sayılı yazıları uyarınca; 2012-2013 eğitim öğretim yılı Akademik Takvim’de 1. 2. ve 3. sınıf final tarihlerinde sehven yapılmış hatanın 24-28 Haziran 2013 olarak düzeltilmesinin uygun görülmesine,

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2013 tarih ve 62926171/050-66 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde açılacak seçmeli derslerin ekli şekliyle kabulüne,

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 29.04.2013 tarih ve 91611957.040/156 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu Kararıyla önerilen,

a) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde okutulan kodu, adı ve kredisi belirtilen İŞLT 440 Siyasal Reklamcılık (3-0)3 seçmeli dersinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

b) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren “Uygulamalı İktisadi ve İdari Bilimler Eğitimi, İntörnlük programının uygulanmasına ve ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

7. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.04.2013 tarih ve 53960459/050.02-193 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurul Kararıyla önerilen,

a) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Yaz Dönemi’nden (III. Yarıyıl) itibaren katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

b) 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Yaz Dönemi’nden (III. Yarıyıl) itibaren yeni kataloga göre ders almalarına,

8. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.05.2013 tarih ve 12385619-300-153 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurul Kararıyla önerilen, 06.05.2013 tarih ve 4 nolu toplantısında alınan katalog değişikliklerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

9. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.04.2013 tarih ve 53960459/050.02-192 sayılı yazıları uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans-Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte ekli değişikliğin yapılmasının uygun görülmesine,

10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13.05.2013 tarih ve 78726225/302/149 sayılı yazıları uyarınca, Enstitü Kurul Kararıyla önerilen; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 13.05.2013 tarih ve 98102723.304.03/866 sayılı yazıları uyarınca, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27.maddesinin 2. fıkrasına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ekli listedeki dersler için yaz stajının 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren açılmasının uygun görülmesine,

12.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.05.2013 tarih ve 53960459/050.02-219 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim öğretim yılı Yaz Dönemi Akademik Takvimi ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu