Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 12.03.2013 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.02.2013 tarih ve 78726225-302/87 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Ortak Yükseklisans Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Ortak Yükseklisans programı açılmasının uygun görülmesinin oy birliği ile,

2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.02.2013 tarih ve 62927161/050-31 sayılı yazıları uyarınca, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının açılmasına ve söz konusu programın açılmasının uygun görülmesi halinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 13.02.2013 tarih ve 50581566-900/10 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Sağlık Bilimleri Fakülte Yönetim Kurulu’nun Prof.Dr.Ecir Ali Çakmak, Prof.Dr.Mehmet Tarakçıoğlu, Doç.Dr.Hüseyin Kaya ve Yrd.Doç.Dr.Derya Tanrıverdi’nin görev sürelerinin 3 (üç) yıl uzatılmasına, boşalan kontenjanlara ise Prof.Dr.Metin Kılınç ve Doç.Dr.E.İlker Saygılı’nın seçilerek oluşturulmasının uygun görülmesinin oy birliği ile,

4.Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.02.2013 tarih ve 98403093-900-27 sayılı yazıları uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü bünyesinde,

Bitki Koruma Programı açılmasının, Seracılık Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 06.03.2013 tarih ve 77334181/300-68 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’nin ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile,

6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 11.03.2013 tarih ve 62927161/050-43 sayılı yazıları uyarınca;

a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dil Eğitimi Program Geliştirme Anabilim Dalı Tezli Yükseklisans ve Tezsiz Yükseklisans (II.Öğretim) programlarının açılmasına,

b) Söz konusu programların açılmasının uygun görülmesi halinde 2013-2014 eğitim-öğretim I. yarıyılında Tezli Yükseklisans programı için 10 öğrenci, Tezsiz Yükseklisans programı için ise 30 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 13.03.2013 tarih ve 71137699/400/149-484 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi bünyesinde, Fizik Mühendisliği Bölümü Optik ve Akustik Mühendisliği Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

8. Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.02.2013 tarih ve 52978344/400/146 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurul Kararıyla önerilen, İKMEP müfredatına geçilen programlarda okuyan 2011 yılı öncesi eski kayıtlı öğrenciler ile ilgili alınan kararın ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile,

9. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlükleri’nin 21.02.2013 tarihinde toplanarak almış oldukları, Gaziantep Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Eğitimi doktora programına devam eden öğrencilerin yeterlilik aşamasından sonra almakla yükümlü oldukları EB521 Gelişim ve Öğrenme dersi ile EB522 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinden yabancı uyruklu öğrencilerin muaf tutulmaları kararının uygun görülmesine oy birliği ile,

10. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 25.05.2013 tarih ve 77334181/300-25 sayılı yazıları uyarınca; 11 Temmuz 2005 Tarih ve 25872 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar Başlıklı Eğitim-Öğretim Yılı Madde 5’in birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oy çokluğu ile kabulüne,

Eğitim- öğretim yılı

Madde 5- Bir eğitim öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur…………

11.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 06.03.2013 tarih ve 77334181/300-67 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulünde “Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan ve üniversiteye giriş sınavı niteliği taşıyan “Gaokao” sınavının da dâhil edilmesi; ayrıca bu sınav için geçerli olmak üzere, başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan veya 12 yıllık lise diploması (Senior Secondary School Certificate) notunun en az 85 olmasının” uygun görülmesine oy birliği ile,

karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu