Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 17.07.2012 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3. 00.00/050.02-372 sayılı yazıları uyarınca; Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjandan 30 öğrenci alınmasına,

2. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M9.00-86 sayılı yazıları uyarınca; Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tohumculuk Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjandan 30 öğrenci alınmasına,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300-329 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27.maddesinin 4. fıkrasına göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Tıp Fakültesi TFD 404 Kardiyoloji stajının 30 Temmuz 2012-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında 3 hafta açılmasının uygun görülmesine,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 27.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/010.03/679-319 sayılı yazıları uyarınca; Sosyoloji Bölümünün 2012-2013 eğitim öğretim yılı I. yarıyılından başlamak üzere ekli listedeki seçmeli derslerin ders kataloguna eklenmesinin kabulüne,

5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 29.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y1.00.00-155 sayılı yazıları uyarınca; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümünün katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

6-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y1.00.00-301.05-185 sayılı yazıları uyarınca;

a) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Şartlarının ekli şekli ile,

b) Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesinin ekli şekliyle kabulüne,

7- Yeni oluşan iş dünyası dinamikleri doğrultusunda; Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimi de içselleştirmiş nitelikli öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla, Mühendislik Fakültesi’ndeki eğitim ve öğretime halen devam etmekte olan tüm bölümlerin lisans programlarında (daha sonra açılacak ve/veya öğrenci alacak bölümler de dahil);

a)Öğrencilerin son dönemine (8. dönem ya da bitirme) gelinceye kadar müfredatlarındaki tüm derslerini tamamlamalarının sağlanmasına,

b)8. Dönem (son dönem) öğrencilerinin bir yarıyıl eğitim öğretim süresince (Final süresi dahil) “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME), İntörnlük” adı altında Gaziantep Üniversitesi tarafından akredite edilmiş sanayi kuruluşlarında bizatihi çalışarak geçirdikten sonra başarılı olmaları durumunda mezun olabilmelerine,

c)Bu uygulamanın teknik ve yasal altyapısının oluşturularak ilgili yönetmelik değişikliği ve uygulama esasları hazırlanması için Mühendislik Fakültesi Dekanı Başkanlığında bir komisyon kurulmasına,

d)Bu uygulamanın 2012/2013 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren uygulanmasına,

8- İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 12.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.15.00.00-100 sayılı yazıları uyarınca; İletişim Fakültesi bünyesinde İletişim Enformatiği Bölümü açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9-Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Eğitim-Öğretim İle İlgili Genel Esaslar başlıklı bölümünün Hazırlık Eğitimi, Öğretim Süresi ve Şekli başlıklı 7 b maddesinin 1. paragrafından “Bu sınavlardan 100 puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılırlar” cümlesinin çıkartılmasına; 5. ve 6. paragraflarının ise aşağıdaki şekilde birleştirilmesinin uygun görülmesine;

Hazırlık sınıfı, destek eğitimi, yeterlik sınavı, yaz okulu sonunda yapılan sınavda ve bütünleme sınavı başarı notu;

I. Eğitim dili Türkçe olan birimlerde 100 puan üzerinden 60,

II. Eğitim dili İngilizce olan birimlerde 100 puan üzerinden 65,

III. Eğitim dili İngilizce olan Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda ise 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu not öğrencinin yıl içi sınav ve değerlendirmeleri ile yıl sonu sınavı dikkate alınarak verilir. Yıl içi ve yıl sonu sınav ağırlıkları Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenir.”

10- Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 13.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/300/97-097 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’nin 3.maddesinin (a) fıkrasına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için kontenjan sayısının 3 (üç) olması ve bu programa sadece Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin başvurabilmesine,

11- Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nden alınan 17.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-301.05-321 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 29.06.2012 tarih veB.30.0.EÖB-301.01-4153-028446 sayılı yazıları gereği, 06-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında önkayıt, 03-04-05 Eylül 2012 tarihlerinde özel yetenek sınavı yapılacak olan II. Öğretim başvuruları da dahil olmak üzere, bu tarihten sonra yapılacak olan tüm özel yetenek sınavı başvurularında adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmış olmaları ve sayısal-sözel ve eşit ağırlıklı puan türünün herhangi birinden (Güzel Sanatlar dahil) en az 140 puan almış olma koşulunun aranmasına,

12- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 17.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00-300/1403 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 17.01.2012 tarih ve 1 nolu toplantısında değişiklik yapılan Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularında Aranacak Kriterlerin 1. Maddesinin a bendinin sonuna aşağıdaki ifadenin eklenmesine,

1.a. Öğrencinin bulunduğu sınıf ve yarıyıldaki tüm derslerinden başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.50 veya 100 üzerinden 88, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ise 4.00 üzerinden 3.15 veya 100 puan üzerinden 80 olması,

13-İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 04.07.2012 tarih ve B:30.2.GZP.0.29.00.00.105/790 sayılı yazıları uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümleri ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu