Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 26.06.2012 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih ve B.30.0.SGB.0.00.00.01/027380-5854 sayılı yazısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00/300-201 sayılı yazıları uyarınca; 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Üniversitemizde bütünleme sınavı ile ilgili esaslar ve sınav takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesinin kabulüne,

a) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde eden, notu DC, DD, FD, FF, U, olan ve yıl sonu sınavına girme hakkı elde eden ve hazırlık sınıflarında başarısız olan tüm öğrencilerin, bütünleme sınavlarına girme hakları vardır.

b)Bütünleme notu yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

c)Bütünleme sınavları 2011-2012 öğretim yılı için 3-6 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak olup, not girişleri 7-9 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

d)Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

e)Yarıyıl/yıl sonu sınavı verilmeyen dersler için (Dönem projesi vb.) bütünleme sınavı verilmez.

f)2011-2012 yaz okulu sonrası 3-4 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacak olan ek sınav iptal edilmiştir.

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00/300-1325 sayılı yazıları uyarınca, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27.maddesinin 4. fıkrasına göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Tıp Fakültesi TFD 503 Psikiyatri stajının 02-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında 3 hafta açılmasının uygun görülmesine,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.4l.00.00/126-187 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurulu Kararıyla önerilen,

a) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın 3. bölümünün “Programlara Kimler Başvurabilir” başlıklı madde 18’e aşağıdaki 12.fıkranın eklenmesine,

(12) Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yükseklisans programına başvuracak adayların İlahiyat Fakültesi, Arap Dili Öğretmenliği veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

b) Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

4.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00./050.02-321 sayılı yazısı uyarınca; Yüksekokul Kurul Kararıyla önerilen, ders katalogu değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu