Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.06.2012 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 12.04.2011 tarih ve 06 nolu toplantısında kabul edilen 2011-2012 Ders Yılı Akademik Takviminde belirlenen 2011-2012 öğretim yılı ikinci yarıyılı ek sınavların sistemdeki aksaklıklar nedeniyle, ek sınav başvurularının 22.06.2012 saat 17.00’a kadar uzatılmasına ve ek sınavların 25-26 Haziran 2012 tarihlerinde yapılmasına,

2. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığının 05.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/105.04-185-0185 sayılı yazısı uyarınca; 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Programının 500 kişilik lisans mezunu öğrenci kontenjanı ile yürütülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 04.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00.201.01/144 sayılı yazıları uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bölümlerine bağlı Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı isminin “Restoratif Diş Tedavisi” olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçiş kontenjanından 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için Tıp Fakültesi Türkçe Tıp programı 5. sınıfına 1 (bir) adet kontenjan belirlenmesi uygun görülmüştü.

Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 19.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/1263 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Yurt Dışı Yatay Geçiş Kabul Esaslarının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu