Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı

a)1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/050-90 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurulu Kararıyla önerilen, Üniversite Senatosunun 21.02.2012 tarih 5 nolu toplantısında alınan;

b)

c) a) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın;3. bölümünün 17. maddesindeki 4. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

(4) Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalına, Mühendislik Fakültesi/Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin/Bölüm ve ilgili bölümlerinden mezunları başvurabilir.

b) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın 4. bölümünün “Danışman Atama Kriterleri” başlıklı 23. maddesinin 2. fıkrasına ek olarak aşağıdaki metnin eklenmesine,

Tez Danışmanı Atanması

Madde 23-(2)- Lisansüstü eğitime yeni kayıt olacak öğrencilerin danışmanları ders ekleme-bırakma süresine kadar belirlenir. Tez konuları ise Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde belirlenerek tez öneri formu ile enstitüye bildirilir…………….

2.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/126-103 sayılı yazıları uyarınca; “Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol” çerçevesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/300.01/120 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurulu Kararıyla önerilen, Üniversitemiz ile Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Lisansüstü Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne,

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-300/196 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından,

a)Ara sınav sayısı değişikliği ile ilgili Hemşirelik ve Ebelik Bölümü ders listelerinin ekli şekliyle,

b) Sınavların ders notuna katkısı tek vize uygulanacak derslerde, vizenin %50’si ile finalin %50’si alınarak, sınavların ders notuna katkısı iki vize uygulanacak derslerde ise vizelerin ortalamasının %30’u, uygulamada aldığı notun %30’u ve final notunun %40’ı alınarak geçme notunun belirlenmesinin,

uygun görülmesine,

5. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 20.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/105.01-143-0143 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu Kararıyla önerilen ders katalogu değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/100-138 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi ve Yaz Okulu Takvimi (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç) ekli şekliyle aynen kabulüne,

7. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 27.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.103/906 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

Üniversite Senatosu’nun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.

8. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 11.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00.903.07/97 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

9.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 05.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/050.02.192 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

10. Üniversitemiz ile Gaziantep Teknopark A.Ş. arasında “Gaziantep Teknopark’ın Araştırma ve Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi” hakkındaki Protokol’ün ekli şekliyle aynen kabulüne,

11. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 07.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00/105-949 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurul Kararıyla önerilen; 2012-2013 eğitim öğretim yılı 1. sınıfında okutulan ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri ile INF 101 Basic İnformation Technologies derslerinin Seçmeli II olarak haftada 1 saat iki dönem verilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu