Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 27.03.2012 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağı

1.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP:0.40.00.00/204-80 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul kararıyla önerilen Gıda Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı 2011-2012 eğitim öğretim yılı ders kataloguna FE 540 Active Food Packaging (3-0) 3 dersinin eklenmesinin kabulüne,

2. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 16.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00.00/200-00076 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından, Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü akademik kurulunun 14.03.212 tarih ve 3 nolu toplantısında alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

3.Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 22.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/010-190-0327 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla önerilen Kimya Bölümü Lisans programı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü “Arap Dili ve Edebiyatı” ile “Rus Dili ve Edebiyatı” Anabilim Dallarına ait ders katalog değişikliklerinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

4.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00-050-150 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokulu Kurul kararıyla önerilen ders katalog değişikliklerinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

5.Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 20.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/101.03-118-0118 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6.İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.71.00.903.07-15 sayılı yazıları uyarınca; İlahiyat Fakültesi bünyesinde II. Öğretim programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 26.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.27.00/58 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından, Fakülte bölümlerinde bir yarıyılda bir ara sınav yapılması ve ara sınavın ders notuna katkısının %40, yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısının %60 olması ve ara sınav gerektirmeyen derslerle ilgili yarıyıl içi çalışmaların aynı oranlarda ders notuna katkısının uygun görülmesine,

8.Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M9.00-38 sayılı yazısı uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tohumculuk programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/050.02-139 sayılı yazılarınız uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin “Sınavlar ve Değerlendirme” başlıklı bölümünün 24.maddesinin (1) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine.

Sınavlar ve Değerlendirme

“Madde 24- (1) Ortak eğitim haricindeki öğrenciler, ara sınav ve dönem içi çalışmalarından başka dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın ders notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının ders notuna katkısı %60’dan fazla olmamak üzere ilgili yüksekokul kurullarınca belirlenir. Her dönemde, her ders için bir ara sınavdan az olmamak kaydıyla yapılacak olan ara sınav sayısı, ilgili Yüksekokul kurulunca belirlenir………………..”

10. a) Üniversitemiz Nizip Eğitim Fakültesi için, Nizip kampüsünde inşa edilecek binanın yapımını üstlenen Adile Yahya Altınbaş Sağlık Eğitim Vakfı (AYASEV) ile Üniversitemiz arasında, dönemin Gaziantep Valisi Sayın Süleyman Kamçı, Gaziantep Milletvekilleri Sayın Mehmet Sarı ve Sayın Mehmet Erdoğan, Nizip Kaymakamı Sayın Yahya Karadeniz ve Nizip Belediye Başkanı Sayın Hacı Fevzi Akdoğan’ın huzurunda 24/01/2011 tarihinde imzalanan ve Üniversite Senatosu’nun 08.02.2011 tarih ve 2 nolu toplantısında kabul edilen protokolün, adı geçen vakfın bugüne kadar resmi kurum ve kuruluşların iş makineleri ile yaptırdığı küçük bir hafriyat dışında henüz inşaata başlamaması ve binayı belirtilen tarihte teslim edemeyeceklerinin anlaşılması nedenleriyle iptal edilmesine,

b) Binanın ivedilikle eğitime sunulabilmesi için Üniversite bütçesinden ihaleye çıkılmasına; Adile Yahya Altınbaş Sağlık Eğitim Vakfının yapılacak ihale sonucu belirlenecek ihale bedelinin 2/3’ünü Üniversiteye hibe etmesi durumunda Eğitim Fakültesinin isminin yeniden değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla iletişime geçilebileceği hususlarının kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu