Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. Gaziantep Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin açılmasının kabulüne ve yönetmeliğinin ekli şekliyle uygun görülmesine,

2.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/448 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Sınavlar” başlıklı bölümünün 16.maddesinin (6) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

“(6) Mazeret sınavı; öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde veya ……………………………….mazeretlerinin sona ermesinden itibaren en geç üç iş gün içinde Dekanlığa belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir.”

3.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/449 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Ders ve Staj Tekrarı” başlıklı bölümünün 27.maddesinin (3) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

“Staj sonu sınavında başarısız olan öğrenci staj sonu bütünleme sınavını beklemeden yazılı olarak Dekanlığa başvurması halinde ilgili anabilim dalının en erken stajında staj tekrarı yapabilir.”

4.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.101.03/450 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde Algoloji Bilim Dalı kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5.Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 27.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/100/050-050 sayılı yazıları uyarınca;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı, Endodonti Ana Bilim Dalı ve Periodontoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans (İngilizce) programında ve ortak doktora programında yer alan 4 (dört) dönem Seminer dersi alma zorunluluğunun 2 (iki) döneme düşürülmesine ve bu değişikliğin halen kayıtlı öğrencilere de uygulanmasına,

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı doktora programı DOR 633 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Diş Hekimliğinde Kullanılması (2-2) 3 AKTS 8 dersinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ders kataloguna eklenmesinin,

c) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı ders katalog değişikliklerinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı ders katalog değişikliklerinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

e) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları Madde 19-(1) Anatomi Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programına başvuru koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına,

Yüksek lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilirler.

Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi gibi 5 (beş) yıllık eğitim veren fakülte mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapanlar başvurabilirler.

f) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları Madde 13 Psikiyatri Anabilim Dalı Ruh Sağlığına Destek ve Koruma yüksek lisans programına başvuru koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına,

Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, ebelik (Lisans) Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilirler.

g) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı lisansüstü programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere verilmekte olan derslerin İngilizce anlatılması için ders katalogunda yer alan derslerin İngilizcelerinin açılmasının, ve açılan derslerin TC Uyruklu öğrencilere Türkçe, yabancı uyruklu öğrencilere ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılı II. yarıyılı başından itibaren İngilizce olarak verilmesinin uygun görülmesine,

6. Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M1.00.00/400-218 sayılı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 12.04.2011 tarih ve B.30.2.0.EÖB.101.02.05-2415 sayılı yazıları uyarınca;

a)Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü ayrılarak;

I. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’ne bağlı,

“Pazarlama” Programı olması,

b)Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü isminin “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü” olarak değiştirilmesine ve bölüm bünyesinde “Çocuk Gelişimi” Programı olmasının

uygun görülmesine,

7. Suriye uyruklu Emad Alabbar ile Türkmenistan uyruklu Muhammed Garyagdiyev isimli öğrencilerin vize alamamaları nedeniyle 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı II. dönemi kayıt tarihlerinin uzatılmasına,

8. İslahiye İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dekanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.29.00.00.302.04.04/678 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte bölümlerinde bir ara sınav, bir genel sınav uygulaması ile dönem sonu geçme notunun oluşması ve ara sınav notunun dönem sonu değerlendirilmesinde ağırlığının %40, genel sınav ağırlığının ise %60 olmasına,

9. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.14.00.00.106/68 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte bölümlerinde her yarıyıl için bir ara sınav yapılması ve yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısının da %60 olmasına,

10. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 01.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/517 sayılı yazıları uyarınca; Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçiş kontenjanından 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için Tıp Fakültesi Türkçe Tıp programı 5. sınıfına 1 (bir) adet kontenjan belirlenmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu