Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 06.12.2011 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/100/345-348 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Arasında Diş Hekimliği Fakülteleri Anabilim Dallarında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalının, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ile Ortak Doktora Programı açılmasının,

b) Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.11.2011 tarih B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1-424 sayılı yazısı uyarınca;

a) Fen Bilimleri Enstitüsünde kullanılan Türkçe tez yazım kılavuzunun ekli şekliyle değiştirilmesine,

b)İngilizce tez yazım kılavuzunun ekli şekliyle kabulüne,

3- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/100/204-434 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu kararıyla önerilen Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın ‘’Programlara Kimler Başvurabilir’’ başlıklı 2.maddesinin ekli şekliyle kabulüne,

4- Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 18.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00.00/211-62(NEF) sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5-İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 22.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.15.00.00/300-34 sayılı yazısı uyarınca; sehven unutulmuş olan, Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP-1 ve TDP-2) derslerinin Gazetecilik Bölümü ders kataloguna eklenmesinin uygun görülmesine,

6- İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 22.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.15.00.00.800-35 sayılı yazısı uyarınca; İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulunun aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşmasının uygun görülmesine,

Prof.Dr. Türkay DERELİ Başkan

Prof.Dr. Beşire GÖNÜL Üye

Prof.Dr. Canan DÜLGER Üye

Prof.Dr. Ömer EYERCİOĞLU Üye

Doç.Dr. Emre KÖKSALAN Üye

Doç.Dr. Serap Ulusam SEÇKİNER Üye

Yrd.Doç.Dr. Arif YILDIRIM Üye

7- Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400 /918 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Aşçılık programına kayıt yaptıran öğrenci sayısının kontenjan sayısından daha az oluşu ve uygulamalı derslerin Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Aşçılık programıyla beraber yapıldığında yüksek olan maliyetin düşeceğinden Gaziantep Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programının 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mevcut öğrencileri ile birlikte Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesine devredilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8- Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400 /923 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü’nde İKMEP kapsamında değiştirilen ancak sehven hatalı yazılan derslerin düzeltilerek yeni halinin kataloga eklenmesine,

9- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 05.12.2011 tarih ve B.30.2.GZP.M3.00.00/050.02-557 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

a) I. Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü açılmasına,

II.Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü bünyesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programının açılmasına ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

b) Gıda İşleme Bölümü bünyesinde, Değirmencilik Teknolojisi Programının açılmasına ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

c) El Sanatları Bölümü bünyesinde, Cam ve Seramik Programının açılmasına ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

d) Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümü bünyesinde, Lastik ve Plastik İşleme Programına 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10-Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 11.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/101.03-614 (NMYO) sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesinde; ‘’Arkeolojik Kazı Teknisyenliği Programı’’ açılmasına, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu