Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 05.07.2011 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/200-300/907 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Kimya ve Biyoproses Mühendisliği Bölümü açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oyçokluğu ile,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-178 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sinema Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/104.02-184-0496 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 10.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/104.02-148-0424 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik Bölümü, Kimya Bölümü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Biyoloji Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18.05.2011, 18.05.2011, 23.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/294-775,B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/294-776, B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/298-786 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Kurulunun 20.01.2011 tarih ve 1 nolu toplantısı ile 12.05.2011 tarih ve 9 nolu toplantısında önerilen İnşaat Mühendisliği katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18.05.2011, 23.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/291-773, B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/299-787 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Kurulunun 24.02.2011 tarih ve 5 nolu toplantısı ile 12.05.2011 tarih ve 9 nolu toplantısında önerilen Fizik Mühendisliği katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/292/774 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Kurulunun 12.05.2011 tarih ve 9 nolu toplantısında önerilen Gıda Mühendisliği katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 08.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00.200-163 sayılı yazısı uyarınca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 07.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00-050-100 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. Öğretim ve II. Öğretim Programı ve Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 25.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00-050.04-163 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Ağız ve Diş Sağlığı Programı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

11.Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400/409 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programı Kadın Giyim Modelistliği Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

12. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y3.00.00/020-0304 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 24.12.2002 tarih ve 33 sayılı toplantısında alınan ve “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Hazırlık Eğitimi, öğretim süresi ve şekline ilişkin 7. maddesinde adı geçen İngilizce Hazırlık Eğitimi için yabancı dil bilgisi tespit kriterlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,


Dil Puanıyla Öğrenci Alan Birimler İçin Diğer Akademik Birimler İçin

KPDS/ÜDS 70 KPDS: 60
TOEFL IBT: 65 TOEFL IBT: 60
TOEFL CBT: 155-157 TOEFL CBT: 140-142
TOEFL PBT: 470-471 TOEFL PBT: 455
TOEIC: 775-779 TOEIC: 733-735
FCE: B FCE: B
CAE: C CAE: C
CPE: C CPE: C
IELTS: 6 (Academic) IELTS: 5.5 (Academic)

13. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.104.06/1104 sayılı yazısı uyarınca; “Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2010-2011 Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı”nın ekli şekliyle kabulüne,

14. a) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.104.02/1195 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf integre ders programları, ders saatleri, ders kurul süreleri ve eğitim haftalarının ekli şekliyle kabulüne,

b) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.104.02/1196 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf ders ve staj sürelerinin, ders saatlerinin ve eğitim haftalarının ekli şekliyle kabulüne,

15. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 30.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-104.01.02-343 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

a) 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarında II. Öğretim özel yetenek sınavına başvuracak öğrencilerin, 2011 yılı YGS sınavından (sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türünden herhangi birinden-Güzel Sanatlar Lisesi dahil); en az 180 puan olarak tespitine,

b) Adayların tek bölüme ön kayıt yaptırabilmelerine,

c) Bölümlere göre kontenjanların
. Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 12
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 13
. Ses Eğitimi Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 12
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 13
şeklinde dağılımına,

d) Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 08 Ağustos 2011 Pazartesi günü saat 08.30’da başlamasına ve 25 Ağustos 2011 Perşembe günü saat 17.30’da sona ermesine,

e) Ön kayıt yaptıran öğrencilerin özel yetenek sınavlarının, birinci basamak(ön eleme) sınavının 05-06 Eylül 2011, ikinci basamak(kesin kabul) sınavının 07-08 Eylül 2011 tarihlerinde yapılmasına,

f) Kayıt şartlarının 18 Temmuz-01 Ağustos 2011 tarihleri arasında basın aracılığı ile duyurulmasına,

g) Sınava herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yükseköğretim programını kazanmış adaylar veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adayların da başvurabilmelerine,

h) Sınav sonucu başarılı olan adayların kesin kayıtlarının 12-13-14-15 Eylül 2011 tarihlerinde, kesin kayıt yaptırmayanlardan açık kalan kontenjanlara, sınavlar sonucu yedekte kalanların ise 16 Eylül 2011 tarihinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yaptırabilmelerine,


16. Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, daha geniş kitlelere ulaşmak, fiziksel mekan engelini ortadan kaldırıp, üniversite eğitimini örgün öğretim sistemiyle alamayacak durumda olan öğrencilere eğitim imkanı sağlayarak başta bölgemiz olmak üzere ülkemiz yükseköğretimine katkıda bulunmak amacıyla; Üniversitemiz bünyesinde “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu