Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 12.04.2011 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/100-73 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi ve Yaz Okulu Takvimi (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu hariç) ekli şekliyle aynen kabulüne,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 11.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/454 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi ve 5806 Sayılı Af Yasası Sınavları Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

3. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 21.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00.103/99- sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

4.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/050.02.126 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekli şekliyle aynen kabulüne,

5. Üniversite Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 09 nolu toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Yaz Okulu Takviminde yer alan kesin kayıt tarihinin 30 Haziran-1 Temmuz 2011, kapanan dersler yerine açık derslere kayıt ve derslerin başlaması tarihinin 4 Temmuz 2011 şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

6. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 30.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/101.03.02-157-0294 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde Organik Kimya Anabilim Dalı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 31.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-301.05-184 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

a) 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarında yetenek sınavına başvuracak öğrencilerin, 2011 yılı YGS sınavından (sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türünden herhangi birinden-Güzel Sanatlar Lisesi dahil); en az 180 puan olarak tespitine,

b) Adayların tek bölüme ön kayıt yaptırabilmelerine,

c) Bölümlere göre kontenjanların

. Temel Bilimler Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 13

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 13

. Ses Eğitimi Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 13

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 13

. Türk Halk Oyunları Bölümü 26

şeklinde dağılımına,

d) Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 13 Haziran 2011 Pazartesi günü saat 08.30’da başlamasına ve 30 Haziran 2011 Perşembe günü saat 17.30’da sona ermesine,

e) Ön kayıt yaptıran öğrencilerin özel yetenek sınavlarının, birinci basamak(ön eleme) sınavının 04-05-06 Temmuz 2011, ikinci basamak(kesin kabul) sınavının 07-08 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılmasına,

f)Kayıt şartlarının 02 Mayıs-03 Haziran 2011 tarihleri arasında basın aracılığı ile duyurulmasına,

g)Sınava herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yükseköğretim programını kazanmış adaylar veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adayların da başvurabilmelerine,

h)Sınav sonucu başarılı olan adayların kesin kayıtlarının 05-06-07-08 Eylül 2011 tarihlerinde, kesin kayıt yaptırmayanlardan açık kalan kontenjanlara, sınavlar sonucu yedekte kalanların ise 09 Eylül 2011 tarihinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yaptırabilmelerine,

8. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/101.03.01-89 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesindeki Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi Programı adının; Gıda İşleme Bölümü bünyesinde Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Programı şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığının 04.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/105.01-128-0128 sayılı yazısı uyarınca; 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Programının 350 kişilik lisans mezunu öğrenci kontenjanı ile yürütülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 05.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M9.00-85 sayılı yazısı uyarınca; 2010-2011 I. döneminde Toplumsal Duyarlılık dersi sehven ders kataloguna konulmadığından öğrencilerin bu dersten muaf tutulmasının uygun görülmesine,

11. “Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

12. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 12.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00/101.03.01/17 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Hukuk Fakültesine 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

14. İletişim Fakültesi bünyesindeki Gazetecilik Bölümüne 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu