Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 22.03.2011 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 22.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-102 sayılı yazısı uyarınca;1998-2011 tarihleri arasında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ve Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda Ülkemizde örnek model oluşturma gayreti ve kararlılığı gösteren Nejat Koçer’e, Üniversite-Sanayi işbirliğinin temelinin atılması ve geliştirilmesi konusuna, Gaziantep Üniversitesinde kurulu bulunan TEKMER’in, GSO bünyesinde Duvarsız İnkübatör kuruluşu ile temelinin oluşumuna, Ar-Ge’de Gaziantep atılımı projesi ile Gaziantep Ar-Ge projelerinde %330’luk artışın sağlanmasına, engellilere yönelik yapmış olduğu eğitim ve destek çalışmalarıyla sosyal bir görevin yerine getirilmesine, Gaziantep sanayisinin gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için son 10 yılda 225 eğitim programının hazırlanmasına yaptığı katkılardan ve yazdığı iki kitap ile yüzlerce makalelerden dolayı, 2547 Sayılı Kanunun 14. maddesinin Üniversite Senatosuna verdiği yetkiye dayanılarak, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında Fahri Doktora unvanının verilmesine oy birliği ile,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-84 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

3. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 28.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/204.10-26 sayılı yazısı uyarınca;

a) Üniversitemiz bünyesinde “Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Merkezi (GÜMŞAM)” kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

b) “Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Merkezi (GÜMŞAM) Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile,

4. Üniversitemiz ile Afganistan Büyükelçiliği Sağlık Ateşeliği arasında imzalanacak işbirliği protokolünün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oy birliği ile,

5. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 09.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-104.01.02-133 sayılı yazısı uyarınca;

a)Temel Bilimler Bölümü bünyesinde Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,

b) Temel Bilimler Bölümü bünyesinde Türk Halk Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,

c)Ses Eğitimi Bölümü bünyesinde Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,

d)Ses Eğitimi Bölümü bünyesinde Türk Halk Müziği Anasanat Dalı II.Öğretim Programı açılmasının,

oy çokluğu ile uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde Arapça hazırlık sınıfı açılması ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının; öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimlerinin belirli kısımlarını Suriye Halep Üniversitesinde almalarının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oybirliği ile,

7. Üniversite Senatosu’nun 22.02.2011 tarih ve 03 nolu toplantısında alınan Fizik Mühendisliği Bölümü 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı II. döneminde verilecek olan EP 106 General Physics (4-0)4 dersinin çıkarılması, EP 475 Computational Physics (4-0)4 dersinin kataloga eklenmesi ile ilgili 7 nolu kararın iptaline,

karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu