Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 25.01.2011 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-02 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kontenjanlarının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Gaziantep Üniversitesi ile Mardin Artuklu Üniversitesi arasında Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programı Açılmasına İlişkin Protokolün ekli şekliyle kabulüne,

3. Üniversitemiz ile Tirana/Arnavutluk’da bulunan Epoka Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolünün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Gaziantep Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi arasında İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Ortak Lisansüstü Programı Açılmasına İlişkin Protokolün ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/200-19-0033 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde İstatistik Bölümünün açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.10.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/127/188-188 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ortodonti Anabilim Dalında (İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/126/029-029 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Arasında Diş Hekimliği Fakülteleri Anabilim Dallarında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” kapsamında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endodonti Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/126/029-029 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalları Arasında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” kapsamında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/200-629-0789 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde “Biyokimya Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Üniversite Senatosunun 01.07.2010 tarih ve 14 nolu toplantısında “Gaziantep Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”ne getirilen ek düzenlemenin uygulamaya geçirilmesine ilişkin maddesinin “01.01.2012” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu