Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 30.12.2010 tarih ve 25 nolu toplantı tutanağı

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-3140-021415 sayılı yazısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 29.11.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00.102/298 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümüne bağlı;

a) “Ağız-Diş Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı” adının “Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı”
b) “Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı” adının “Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı”

şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.11.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/127/194-194 sayılı yazısı uyarınca; “Üniversitemiz ile Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalları Arasında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1/311 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 03.12.2010 tarih ve B.30.2GZP.0.17.00.00/400-745-2181 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-330 sayılı yazısı uyarınca;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru koşullarının aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine,

“İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Mühendisliği veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmaları şartı aranır.”

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvuru koşullarının aşağıdaki şekliyle kabulüne,

“Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların; Polis Akademisi mezunları, Hukuk Fakültesi mezunları ve güvenlik alanında eğitim almış lisans mezunu olmaları veya bu alanda üst düzey yöneticilik yapıyor olmaları gerekir.”

6. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/200-629-0789 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde “Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı” ve “Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 20.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-107/448 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde “Sağlık Yönetimi Bölümü” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


Üniversite Senatosu’nun 30.12.2010 tarih ve 25 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır


8. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 27.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-107/456 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/126/237-237 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Temel Solunum Biyolojisi Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00-100.03.01-332 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Eczacılık Bölümü” ile bu bölüm bünyesinde “Eczane Hizmetleri Programı” ile “Eczane Hizmetleri II.Öğretim Programı” açılmasının ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 40’ar öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.12.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00-100.03.01-333 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde “Endoskopi Teknikerliği Programı” açılmasının ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Hızla gelişen Avrupa bütünleşme sürecini en doğru ve en tarafsız şekilde analiz ederek, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kamu ve özel sektör için Avrupa Birliği’ne ilişkin konularda uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamak, konferans, seminer ve paneller düzenleyerek Avrupa Birliği’ne ilişkin konularda toplumu bilinçlendirmek amacıyla Üniversitemiz bünyesinde “Avrupa Birliği Enstitüsü” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Hızla gelişen havacılık ve savunma sektörüne, dünya havacılık ve savunma standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek ve Ulusal ve uluslararası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip, kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli ve çevreye duyarlı çağdaş mezunlar vermek, bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak üzere Üniversitemiz bünyesinde “Havacılık ve Savunma Fakültesi”nin açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu