Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 09.11.2010 tarih ve 23 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.10.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1/279 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,
2. Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,
3. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,
4. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 08.11.2010 tarih ve B.30.2.GZP.00.30.00/107.4/24 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı açılması ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 08.11.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/211-569-0677 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde;

a)Psikoloji Bölümü,
b)Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.11.2010 tarih ve B.30.GZP.0.42.00.00/127/199-199 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı yüksek lisans programına kabul koşullarında; “Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilirler.” İfadesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji bölümleri mezunları başvurabilirler.”

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu