Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 28.09.2010 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı

1.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.09.2010 .tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/126/172-172 sayılı yazısı, “Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Arasında Diş Hekimliği Fakülteleri Anabilim Dallarında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Periodontoloji Anabilim Dalı Ortak Doktora Programına alınacak öğrencilerin kayıtlarının 07 Ekim 2010 tarihine kadar yapılmasının uygun görülmesine,

2. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/1763 sayılı yazısı uyarınca; 28 Eylül 2000 tarih ve 24184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17.maddesinin ikinci paragrafının kaldırılarak aşağıdaki şekliyle uygun görülmesine,

“Madde 17 -Yıl sonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendirilir. 0,5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Yıl sonu başarı notu, Ara Sınavlar Not Ortalamasının %60’ının, yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40’ına ilavesiyle bulunur. Başarı notu en az 60’dır.

Staj başarı notu: Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.”

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/1762 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Entegre Sistem Programında yer alan I, II ve III Dönem Ders Kurulları sonunda yapılan modül sayısının 2(iki) den 1(bir) e indirilmesine ve modüllerle ilgili puanlamanın; öğrencinin modüle katılmaması halinde -1(bir) puan, öğrenci modüle katılırsa 1(bir) puan, öğrenci modülde başarılı olursa 2(iki) puan olarak hesaplanmasının uygun görülmesine,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/1762 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Fakülte Kurul kararıyla önerilen ekli listedeki anabilim/bilim dallarının kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu