Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 21.09.2010 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1/238 sayılı yazısı uyarınca; Kimya Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 16.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00/200/234 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Diş Hekimliği Fakültesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı I. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 14.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/211-457-0518 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu kararıyla önerilen, Sosyoloji Bölümü tarafından verilecek GOS 100 Felsefeye Giriş (2-0) 0 dersinin ortak seçmeli dersler arasına konulmasının uygun görülmesine,

4. Üniversitemiz akademik birimlerinde ortak seçmeli ders olarak okutulan BESR 100 Beden Eğitimi ve Spor (1-1) 0 dersinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ders kataloglarından çıkarılmasının uygun görülmesine,

5. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 17.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/171.1/82 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

6. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 21.09.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/400-259 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 27.04.2010 tarih ve 09 nolu toplantısında kabul edilen Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları 2010-2011 Ders Yılı Akademik Takviminde 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen kayıtların yabancı uyruklu öğrenci kayıtlarının yoğunluğu nedeniyle 24.09.2010 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasının uygun görülmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu