Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 08.06.2010 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/400-155 sayılı yazısı, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 14. maddesi uyarınca; Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından yapılacak yatay geçiş kontenjanları ve başvuru koşullarının ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/400-229-0380 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 05.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/211-224-0372 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde;

a) Anorganik Kimya Anabilim Dalı,
b) Analitik Kimya Anabilim Dalı,
c) Polimer Kimyası Anabilim Dalı,
d) Fizikokimya Anabilim Dalı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 27.04.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-400/193 sayılı yazısı uyarınca; HEM 121 Hemşirelik Esasları Stajı (2 Hafta) Kredisiz, HEM 221 İç Hastalıkları Hemşireliği (2 Hafta) Kredisiz, HEM 222 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (2 Hafta) Kredisiz, HEM 321 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (2 Hafta) Kredisiz, HEM 322 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2 Hafta) Kredisiz, HEM 421 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2 Hafta) Kredisiz, HEM 422 Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2 Hafta) Kredisiz stajlarının kaldırılmasına,

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 01.06.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-400/228 sayılı yazısı uyarınca; 24.02.2009 tarih ve 05 nolu Sağlık Yüksekokulu Kurulunda alınan “Uygulamalı derslerde vizelerin ortalamasının %20’si, uygulamada aldığı notun %40’ı ve final notunun %40’ı alınarak geçme notu belirlenir” şeklindeki kararın Sağlık Bilimleri Fakülte Kurulu oluşturulamadığından “Uygulamalı derslerde vizelerin ortalamasının %30’u, uygulamada aldığı notun %30’u ve final notunun %40’ı alınarak geçme notu belirlenir” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.04.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/126/080-080 sayılı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

a) Hemşirelik Anabilim Dalında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Fizyoloji Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

7. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-125 sayılı yazısı uyarınca; İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Türk Dili ve Edebiyatı ve İlköğretim Anabilim Dalları katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,


8. Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400-286 sayılı yazısı uyarınca; YDBİ dersleriyle ilgili 14.05.2010 tarih ve 12 nolu Yüksekokul Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

9. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 31.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.79.00.00/204 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği”nin 4 (b) maddesinin ekli şekliyle değiştirilmesine,

10. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.06.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y1.00.00/400/0183 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

a) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak öğrencilerin;
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için; 2010 yılı YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden Öğretmen liseleri spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az 145,000 ve üzeri, diğer alan/kol –bölüm mezunları için ise en az 220,000 YGS puanı olarak tespitine,
- Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü için; 2010 yılı YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden Öğretmen liseleri spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az 145,000 ve üzeri, diğer alan/kol –bölüm mezunları için ise en az 180,000 YGS puanı olarak tespitine,

b)Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 19-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında, yetenek sınavlarının 26 Temmuz 2010 tarihinde yapılmasına,
c) Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretim için 20’şer Erkek, 10’ar Kız öğrenci alınmasına,
d) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 25 Erkek, 15 Kız öğrenci alınmasına,
e) Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. Öğretim için 20’şer Erkek, 10’ar Kız öğrenci alınmasına,
f) Milli Sporcu Kontenjanı (Genel Kontenjana dahildir) olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. Öğretim ve II. Öğretim için 9 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 4 öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim ve II. Öğretim için 4 öğrenci alınmasına,
g) 06-07 Eylül 2010 tarihinde esas listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,
h) 08 Eylül 2010 tarihinde yedek listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu