Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 22.02.2010 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Bilgili, çalışkan dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun olan hayatı boyunca öğrenmeye kararlı, ülkeye ve insanlığa hizmet amacı ile tıp biliminin ilerlemesi için çalışan hastalarına karşı müşfik anlayışlı ve sorumlu olan ve hasta bakımında çevre şartlarına göre en yüksek tıp standartlarını kullanan mezunlar vermek amacıyla ve çağımızda aktif eğitim programlarının yaygınlaşması, entegre sisteme geçilmiş olması, Üniversitemizin Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişim projesi kapsamında yer alması, Internet ortamına ve diğer uluslararası kaynaklara ulaşılmasında yabancı dilin, özellikle İngilizcenin gerekliliği, yurtdışından öğrencilerin geleceği hususu göz önüne alınarak Tıp Fakültesine bağlı İngilizce Tıp Programı açılmasının ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasının; mevcut programın kontenjanının ise 60 olarak belirlenmesinin uygun görülmesine ve 2547 Sayılı Yasanın 7 d/2 ve 7/h maddeleri gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy çokluğu ile,

2. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 22.02.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/211-110-0197 sayılı yazısı uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan;

a) Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
b) Sinema,

Bölümlerine 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 40’ar öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. “Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

5. “Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme ve Sınav Yönergesi” ekli şekliyle kabulüne,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.12.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/127/190-190 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 04.01.2010 tarihli raporu incelenerek;

a) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasının,
b) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasının,
c) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 01.02.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00.400-45 sayılı yazısı uyarınca; Çağımızda aktif eğitim programlarının yaygınlaşması, entegre sisteme geçilmiş olması, Üniversitemizin Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişim projesi kapsamında yer alması, Internet ortamına ve diğer uluslararası kaynaklara ulaşılmasında yabancı dilin, özellikle İngilizcenin gerekliliği göz önüne alınarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri I.Öğretim Programlarına yabancı dil hazırlık eğitiminin (İngilizce) kabulüne, derslerin en az %30’unun İngilizce olarak okutulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.02.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/107-61 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

a) Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü ile bu bölüm bünyesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,
b) Gıda İşleme Bölümü bünyesinde Gıda Teknolojisi(Kuruyemişçilik) Programı açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,
b) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü ile bu bölüm bünyesinde Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının,
c) El Sanatları Bölümü bünyesinde Seramik, Cam ve Çinicilik Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Ekler
   yabancy-uyruklu-odrenci-yerlettirme-ve-synav-yonergesi1497.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu