Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 19.01.2010 tarih ve 03 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.10.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/2093 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı Yoğun Bakım Bilim Dalı kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.10.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/2094 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalının Eğitim Süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesi nedeniyle Üniversite Senatosunun 13.03.2007 tarih ve 5 nolu toplantısında alınan “Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı”nda yer alan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Programının ekli şekliyle değiştirilmesine,

3.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/104 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 13.03.2007 tarih ve 5 nolu toplantısında alınan “Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı”nda yer alan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitim Dersleri ve Programının ekli şekliyle değiştirilmesine,

4. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 19.01.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/211-25-0025 sayılı yazısı uyarınca;

a) Gaziantep Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında çağımızda aktif eğitim programlarının yaygınlaşması, entegre sisteme geçilmiş olması, Internet ortamına ve diğer uluslararası kaynaklara ulaşılmasında yabancı dilin, özellikle İngilizcenin gerekliliği göz önüne alınarak yabancı dil hazırlık eğitimi (İngilizce) verilmesinin ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,
b) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 19.01.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/107/10 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerine 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 25’er öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 11.01.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M6.00.00-105-012 sayılı yazısı uyarınca; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ağırlama Hizmetleri I. ve II. Öğretim Programları, İkram Hizmetleri, Turizm ve Seyahat Hizmetleri katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

7. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.01.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00. 00/002 sayılı yazısı uyarınca;

a) Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde Lojistik Programı açılmasının,
b) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı açılmasının,

c) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde Özel Güvenlik ve Koruma II.Öğretim Programı açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 35 öğrenci alınmasının

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Araban Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

a) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü ile bu bölüm bünyesinde Organik Tarım Programı,
b) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ile bu bölüm bünyesinde Bilgisayar Programcılığı Programı,

açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 30’ar öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.12.2009 tarih ve B.30.2.GNS.0.00.00.01/09.02-332-42575 sayılı yazısı ile bildirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı arasında “Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” uyarınca; 15-17 Ocak 2010 tarihleri arasında Suriye-Laskiye’de düzenlenen I. Türkiye-Suriye Rektörleri Sempozyumu’nda Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Yusuf Ziya Özcan’ın nezdinde Üniversitemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti’nde bulunan Tishreen Üniversitesi ve Al-Baath Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokollerin ekli şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

10. Hızla gelişen havacılık sektörüne, dünya havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek ve Ulusal ve uluslararası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip, kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli ve çevreye duyarlı çağdaş mezunlar vermek, bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, havayolları, hava alanı otoriteleri ve yer hizmetleri şirketlerinin ihtiyacı olan özelliklerde yönetici ve idareci yetiştirmek üzere Üniversitemiz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu açılması ve çağımızda aktif eğitim programlarının yaygınlaşması, entegre sisteme geçilmiş olması, Internet ortamına ve diğer uluslararası kaynaklara ulaşılmasında yabancı dilin, özellikle İngilizcenin gerekliliği göz önüne alınarak yabancı dil hazırlık eğitiminin (İngilizce) kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu