Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 08.09.2009 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.01/173/154 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul koşullarının ekli şekliyle kabulüne,

2. Üniversite Senatosunun 14.07.2009 tarih ve 14 nolu toplantısında Türkçe eğitim yapan birimlerde 1. sınıfın I. ve II. Döneminde okutulmakta olan Yabancı Dil İngilizce dersleri ile ilgili alınan 5 nolu karar uyarınca;

a)Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/211-504-0809 sayılı yazısı uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Matematik Bölümü, Biyoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Arkeoloji Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

b)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 28.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00.200-279 sayılı yazısı uyarınca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

c)Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 21.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-400-419 sayılı yazısı uyarınca; Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

d)Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.07.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00.00/400/0232 sayılı yazısı uyarınca; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

e)Gaziantep Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.07.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y2.00.00-400/335 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Sağlık Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

f)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.07.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00/171/167 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

3. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 26.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/1682 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 26.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.211/1683 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi 3. sınıfında okutulmakta olan “Üriner Sistem Laboratuarı” isimli dersin “Üriner Sistem Non Spesifik Enfeksiyonları” olarak değiştirilmesine,

5. Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M1.00.00/400/553 sayılı yazısı uyarınca;

a)İKMEP Projesi kapsamında yürütülen Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Gıda Kalite ve Analiz Programı dersleri ile Menkul Kıymetler Sermaye Piyasası, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

b)Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Pazarlama Programı müfredatında bulunan GMPP 131 Genel İşletme (2-0)2 dersinin kredisinin (2-1)3 olarak değiştirilmesi, GMPP 151 Matematik (3-1)4 dersinin kredisinin (2-1)3 olarak değiştirilmesine,

6. Üniversitelerarası Kurul üyeliği görev süresi dolan Prof.Dr.Tuncay Ege’nin yerine 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Üniversitemizi temsilen Prof.Dr. Cahit Bağcı’nın seçilmesine,

7. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 04.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00/200/346 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı 1. sınıf I. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

8. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 07.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00/211/350 sayılı yazısı uyarınca; 04.09.2009 tarihinde profesör kadrosuna atanan Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Üşümez’e ait “Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler bilgi formunun ekli şekliyle kabulüne,

9. Üniversite Senatosunun 14.07.2009 tarih ve 14 nolu toplantısında Türkçe eğitim yapan birimlerde 1. sınıfın I. ve II. Döneminde okutulmakta olan Yabancı Dil İngilizce dersleri ile ilgili alınan 5 nolu karar uyarınca;

a)Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/204.41/575 sayılı yazısı uyarınca; Yüksekokul Kurulu’nun 08.09.2009 tarih ve 20 nolu toplantısında önerilen 1, 2 ve 4 nolu kararların ekli şekliyle; 3 nolu kararın Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programının seçmeli derslerinden GZST 100 Güzel Sanatlar dersinin yerine ortak derslerden herhangi bir dersin verilmesine,

b)Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.09.2009 tarihli yazısı uyarınca; Nurdağı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

c)Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/200-385 sayılı yazısı ile 04.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/200-386 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

d)Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 25.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/216 sayılı yazısı uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu