Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 04.08.2009 tarih ve 15 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversite Senatosu’nun 12.05.2009 tarih ve 8 nolu toplantısında, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 2. bendi uyarınca; Tıp Fakültesi’nde Hazırlık Sınıfı dışındaki dönemlerde İngilizce okutulacak derslerin %20 olarak belirlenmesi uygun bulunmuştu. Söz konusu kararımızın,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2009 tarih ve B.30.0.EÖB:0.00.00.03.01.02-3651 sayılı yazıları uyarınca Üniversitemizde Hazırlık Sınıfı uygulaması yapılan birimlerimizden;

a) Tıp Fakültesi I., II. ve III. Sınıflarında okutulan tüm derslerin %30’unu oluşturan Ek 1’deki derslerin İngilizce olarak verilmesi,
b) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda okutulan tüm derslerin %30’unu oluşturan Ek 2’deki derslerin İngilizce olarak verilmesi,

şeklinde yeniden düzenlenmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

2. a)Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.07.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.01.00/204. 41/467 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümüne bağlı Giyim Üretim Teknolojisi Programı açılması ile Gıda İşleme Bölümüne bağlı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı açılması ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla 20’şer öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

b) Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/204. 41/485 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümüne bağlı, Mobilya ve Dekorasyon Programına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği ile,

3. Doğu ve Batı kültürleri metodolojisini özümleyebilmiş araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek, başta İslam dini olmak üzere diğer dinlerin öz kaynaklarından yararlanarak doğru biçimde yorumlanmasını sağlamak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Din, Tarih ve Medeniyetler Fakültesi açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy çokluğu ile,

4.Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.08.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M6.00.00/173.9-262 sayılı yazısı uyarınca; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Kurul kararıyla önerilen katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile,

5. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 20.05.2009 tarih ve B.02.1.KYK.0.01.00.00/050-01-1-293-6007 sayılı yazısı uyarınca; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 4. maddesine göre Kurum Genel Kurulunda görev süresi dolan Prof.Dr.Necdet A. Bekir’in yerine Üniversitemizi temsilen Prof. Dr. Abdullah Aydın’ın görevlendirilmesine oy birliği ile,

6.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.07.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/203 sayılı yazısı uyarınca, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile,


7.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 29.07.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/202 sayılı yazısı uyarınca, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Uygulama Eğitim Yönergesi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Uygulama Eğitimi Protokolünün ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile,

karar verilmiştir.

İlgili Ekler
   naci-topcuodlu-yonergesi1363.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu