Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 29.06.2009 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı
1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 17.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/200/384-1077 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

2. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 23.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211-128-392 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400/309-883 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400/311-885 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/400/308-882 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.04.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00.00/400/ 0139 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurul kararıyla önerilen 1.,2. ve 4. maddelerdeki katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne, 3. ve 5. maddelerin uygun görülmemesine,

7. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 04.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-278-0429 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 18.06.2009 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 08.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.400-192 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 18.06.2009 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.E1.00.00/126-106 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 18.06.2009 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 12.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/400/344 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 18.06.2009 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Türk Halk Oyunları Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.03.00/171-271 sayılı yazısı, ekleri incelenerek; Nizip Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

12. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 29.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-397-0628 sayılı yazısı uyarınca,

a) Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne bağlı Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

b) Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne bağlı Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

b) Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne bağlı İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

c) Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne bağlı İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Üniversitemize bağlı olarak Gaziantep ili Nurdağı ilçesinde Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve İslahiye ilçesinde Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulduğundan, eğitim öğretim faaliyetlerinin rasyonel yürütülmesi ve sınırlı bütçe imkanlarının ekonomik kullanılması bakımından halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı faaliyet gösteren İslahiye Meslek Yüksekokulunun her grup personelinin taşınır ve taşınmaz malları ve öğrencileri ile birlikte Üniversitemize devredilmesinin uygun bulunmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu