Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 09.06.2009 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı
1- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.E1.00.00/126-103 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 08.01.2008 tarih ve 1 nolu toplantısında alınan İngiliz Dili ve Eğitimi, İşletme ve Tarih Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabul koşullarının ekli şekliyle değiştirilmesine,

2- Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 02.06.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00-400-311 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

a) 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarında yetenek sınavına başvuracak öğrencilerin, 2009 yılı ÖSS taban puanlarının (sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı); 165 puan olarak tespitine,

b) Adayların en fazla iki bölüme ön kayıt yaptırabilmelerine,

c) Bölümlere göre kontenjanların
Temel Bilimler BölümüTürk Sanat Müziği Anasanat Dalı 13Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 13
Ses Eğitimi BölümüTürk Sanat Müziği Anasanat Dalı 13Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 13
Türk Halk Oyunları Bölümü 26şeklinde dağılımına,

d) Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü saat 08.30’da başlamasına ve 27 Ağustos 2009 Perşembe günü saat 17.30’da sona ermesine,

e) Ön kayıt yaptıran öğrencilerin özel yetenek sınavlarının, birinci basamak(ön eleme) sınavının 31 Ağustos/1-2 Eylül 2009, ikinci basamak(kesin kabul) sınavının 3-4-5 Eylül 2009 tarihlerinde yapılmasına,

f) Kayıt şartlarının 1 Temmuz-09 Ağustos 2009 tarihleri arasında basın aracılığı ile duyurulmasına,

3- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 04.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-278-0429 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü katalog değişikliklerinin 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 21.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.200-166 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü değişikliklerinin 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

5- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.05.2009 tarih ve B.30. 2. GZP. 0. CI.00.00/ 171.1 / 104 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Fen Bilimleri Enstitüsü katalog değişikliklerinin 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.E1.00.00/126-97 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 29.05.2009 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul kararıyla önerilen 1.,3. ve 4. maddelerdeki katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne, 2. maddenin uygun görülmemesine,

7- Gaziantep Üniversitesi ile Arnavutluk’ta bulunan Luigj Gurakuqı Üniversitesi ve Epoka Üniversitesi arasındaki ekli anlaşmaların uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu