Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 26.05.2009 tarih ve 9 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu’nda 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.04.2009 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.02-1916 sayılı yazıları uyarınca; Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzenlemelerine uyum sağlamak için Meslek Yüksekokulları bölüm ve program yapılarının yeniden düzenlenmesi amacıyla; Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndaki bölüm ve programların yeniden adlandırılarak ekli şekliyle kabulüne,

3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00.00/ 400/0170 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

a) 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak öğrencilerin 2009 yılı ÖSS taban puanlarının (sözel, sayısal veya eşit ağırlık) Milli sporcular, liseler ve Öğretmen liselerinin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar için en az 160 ve üzeri puan olarak tespitine,

b) (a) şıkkında sözü edilen alan/kol/bölümlerinin dışındaki bir alan/kol bölümünden mezun olanlar için en az 200 puan ve üzeri olarak tespitine,

c) Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 27-31 Temmuz2009, yetenek sınavlarının 03 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılmasına,

d) Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretim için 20’şer Erkek, 10’ar Kız öğrenci alınmasına,

e) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 25 Erkek, 15 Kız öğrenci alınmasına,

f) Milli Sporcu Kontenjanı (Genel Kontenjana dahildir) olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. Öğretim ve II. Öğretim için 3’er Kız 6’şar Erkek, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 1 Kız, 3 Erkek öğrenci alınmasına,

g) 08-09 Eylül 2009 tarihinde esas listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

h) 11 Eylül 2009 tarihinde yedek listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

4- Üniversite Senatosu’nun 16.08.2005 tarih ve 11 nolu toplantısında Gaziantep Üniversitesi Doktora programı açılabilmesi için alınan prensip kararının “Programın açılacağı anabilim dalında en az 1 tanesi Profesör veya Doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi bulunmalıdır” şeklinde değiştirilmesine,

5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.05.2009 tarih ve B.30.GZP.0.A1.00.00/126/074-074 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalın’da doktora programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.05.2009 tarih ve B.30.GZP.0.A1.00.00/126/074-074 sayılı yazıları uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında doktora programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu