Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 05.05.2009 tarih ve 7 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Akademik Takvimi, Yaz Okulu ve 4111 Sayılı Af Yasası Sınavları Takvimi’nin (Tıp Fakültesi hariç) ekli şekliyle aynen kabulüne,

2- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 16.04.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.211/866 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi ve 4111 Sayılı Af Yasası Sınavları Takvimi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

3- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.04.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.12.00.200/90 sayılı yazıları uyarınca; 2009-2010 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin ekli şekliyle kabul edilmesine,

4- Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 25.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/100-92.0092 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 27.04.2009 tarihli raporu incelenerek;

a) 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği II. Öğretim programının açılmasına ve 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

b) 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi II. Öğretim programının açılmasına ve 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

konuların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 06.04.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-238-0368 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 27.04.2009 tarihli raporu incelenerek; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Kurumlar Sosyolojisi” Anabilim Dalının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.04.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.E1.00.00/126-90 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 27.04.2009 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı ve İşletme Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim e-İşletme Yüksek Lisans programlarının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.211/969 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi Hazırlık Sınıfında başarısız olup, Eğitim-Öğretimlerine devam etmekte olan öğrencilere yabancı dil eğitiminde karşılaşılan sorunların çözümüne kadar uygulanmak üzere ilgili yılın Mayıs ayının son haftasında Yabancı Dil İngilizce Muafiyet Sınavı açılmasının uygun görülmesine,

8- Üniversite Senatosu’nun 10.02.2009 tarih ve 3 nolu toplantısında alınan “Gaziantep Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi” nin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 13.04.2009 tarih ve 86 sayılı yazıları uyarınca ekli şekliyle yeniden değiştirilmesine,

9- “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 8. , 10. ve 12. maddelerine birer fıkranın eklenmesine ve Altıncı Bölümün “Uzaktan Eğitim Programı” başlığı altında değiştirilerek 38,39,40 ve 41. maddelerin ilavesine, “Çeşitli Hükümler” başlıklı bölümün ise Yedinci Bölüm şeklinde değiştirilerek Ek ve Geçici maddeler aynı kalmak kaydıyla diğer madde numaralarının 42, 43 ve 44. maddeler olarak ekli şekliyle değiştirilerek uygun görülmesine,

10- İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat Bölümü ve İşletme Bölümünün açılmasına ve söz konusu bölümlere 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 50’şer öğrenci alınmasının uygun görülmesine, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11- İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünün açılmasına ve söz konusu bölüme bağlı Organik Tarım programının açılarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12- Nurdağı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünün açılmasına ve söz konusu bölüme bağlı Organik Tarım programının açılarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu