Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 10.03.2009 tarih ve 5 nolu toplantı tutanağı
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2009 tarih ve 004466, 18.02.2009 tarih ve 005221 sayılı yazıları uyarınca; Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm ve Programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılması gerektiğinden;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.77.00.00/ 107/64 sayılı yazıları uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan program adlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

a)“Tıbbi Laboratuar” programı adının “Tıbbi Laboratuar Teknolojileri” programı olması,

b)“Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” programı adının “Paramedik” programı olması,

c)“Radyoloji” programı adının “Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri” programı olması,

2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 20.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.77.00.00/107 /57 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Paramedik Programına 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 05.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.77.00.00/107 /66 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yaşlı Bakımı Programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2009 tarih ve 004466, 18.02.2009 tarih ve 005221 sayılı yazıları uyarınca; Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm ve Programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılması gerektiğinden;

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.11.00/075 sayılı yazıları uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda yer alan program adlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan;

a)Üniversite Senatosu’nun 10.02.2009 tarih ve 3 nolu toplantısında açılması uygun görülen “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” II. Öğretim programı adının “Bilgisayar Programcılığı” II. Öğretim olması ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 35 öğrenci alınmasına,

b) “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” programı adının “Bilgisayar Programcılığı” olması,

İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan;

a)Üniversite Senatosu’nun 10.02.2009 tarih ve 3 nolu toplantısında açılması uygun görülen “Özel Güvenlik ve Koruma” adının “Birey ve Toplum Güvenliği” programı olması ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 35 öğrenci alınmasına,

5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2009 tarih ve 004466, 18.02.2009 tarih ve 005221 sayılı yazıları uyarınca; Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm ve Programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılması gerektiğinden;

Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.03.00/100-0103 (NMYO) sayılı yazıları uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu’nda yer alan program adlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan;

a)“Yağ Endüstrisi” programı adının “Tarımsal Ürün İşleme Teknolojisi” programı olması,

İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan;

a) “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” programı adının “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” programı olması,

6- Üniversite Senatosu’nun 10.02.2009 tarih ve 3 nolu toplantısında Nizip Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınması uygun görülmüştü.

Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.03.00/100- (NMYO) ve 0104 sayılı yazıları uyarınca ve Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm ve Programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılması gerektiğinden; Nizip Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı adının “Bilgisayar Programcılığı” programı olarak değiştirilmesine ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7- 28 Şubat 2009 tarih ve 27155 Sayılı Resmi Gazete’de Gaziantep Üniversitesine bağlı İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması yayımlanmış olup, gerekli fiziki mekan ortamının ve öğretim elemanı temininin sağlanabilmesi için alt yapı oluşturulması amacıyla, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize bağlı aşağıdaki Bölümlerin açılmasının uygun görülmesine ve 2547 Sayılı Yasanın 7 d/2 maddesi gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

- Ekonometri
- İktisat
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Maliye
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

8- 28 Şubat 2009 tarih ve 27155 Sayılı Resmi Gazete’de Gaziantep Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması yayımlanmış olup, gerekli fiziki mekan ortamının ve öğretim elemanı temininin sağlanabilmesi için alt yapı oluşturulması amacıyla,

a) Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı aşağıdaki Bölümlerin açılmasına,

- Grafik
- Heykel
- Resim
- Seramik ve Cam
- Fotoğraf
- Sinema-TV
- Geleneksel Türk El Sanatları
- Sahne ve Gösteri Sanatları
- Moda ve Tasarım
- Takı Tasarımı
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Üniversite Senatosu’nun 10.03.2009 tarih ve 5 nolu toplantı tutanağının 3. sayfasıdır

b)Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün açılmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca izin verildiği takdirde, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

söz konusu konuların 2547 Sayılı Yasanın 7 d/2 ve 7-h maddeleri gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 22.01.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/ 211 -45-142 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Fizik Mühendisliği Bölümü için önerilen katalog değişikliğinin e maddesinin 2009-2010 eğitim-öğretim yılından, diğer maddelerin 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

10- Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 27.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-166-0262 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu kararıyla önerilen, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve bu bölüm bünyesinde Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 09.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.El.00.00/126-63 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu kararıyla önerilen Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 11.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.12.00 .200/43 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu kararıyla önerilen; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden Sözel (S) puanla Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Halıcılık Programına kabul edilen öğrencilerin 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 13.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.12.00.200 /44 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 09.03.2009 tarihli raporu incelenerek; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu kararıyla önerilen;

a) Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Gıda Teknolojisi programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci alınmasına,

b) İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün açılmasına ve söz konusu bölüme bağlı,

- Muhasebe programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci alınmasına,

- İşletme programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci alınmasına,

- Lojistik programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci alınmasına,

- Dış Ticaret programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci alınmasına,

c) Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Gıda Teknolojisi Programına alınacak öğrencilerin sayısal (SAY) puan türü ile, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Muhasebe Programı, İşletme Programı, Lojistik Programı ve Dış Ticaret Programlarına eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci alınmasına,

söz konusu konuların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

14-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 05.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-76 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi İlke Ökte’nin 2008-2009 eğitim-öğretim yılı II. Yarıyılı harcını yatırmadığından Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 32. maddesine göre adı geçen öğrencinin kaydının silinmesi için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı istenmiş ancak Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin ilişiğini kesmesini uygun bulmamıştır.

Bakanlar Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Paylarının Tespitine Dair Kararın 3. maddesine göre “Öğrenci Katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ancak, Yükseköğretim Kurumları verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilirler” denilmekte olup, Üniversite Senatosu’nun 01.05.2008 tarih ve 9 nolu toplantısında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2009 Ders Yılı Akademik Takvimi kabul edilmiş ve II. Yarıyıl kayıtları 4-5-6 Şubat 2009 olarak belirlenmiş ek süre de 9- 13 Şubat 2009 olarak verilmiştir.

Buna göre adı geçen öğrenci süresi içerisinde harcını yatırmadığından Üniversitemizden kaydının silinmesi gerekmektedir. Ancak, Üniversitemiz Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 12. maddesine göre mazeretini belgelemek koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere ve ilgili birimin alacağı Yönetim Kurulu kararı ile adı geçen öğrencinin ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilmesine ve yabancı dil muafiyet sınavına girebilmesinin uygun görülmesine,

15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 09.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.400-95 sayılı yazıları ve ekleri incelenerek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

16- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.88. 00.00 /200-0101 sayılı yazıları ve ekleri incelendi;

a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

b) Üniversite Senatosu’nun 06.01.2009 tarih ve 1 nolu toplantısında alınan Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim Bölümünün açılması kararının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde, söz konusu programa 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

konuların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

17- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.77. 00.00/107/71 sayılı yazıları ve ekleri incelendi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Diş Protez Teknolojisi Programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

18- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.77. 00.00/107/70 sayılı yazıları ve ekleri incelendi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Programının açılmasına ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

19- Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.01.00/107.2/160 (Mükerrer) sayılı yazıları uyarınca;

a) Gaziantep Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölümü bünyesinde yer alan Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği programına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) söz konusu programın kod ve içeriklerinin ekli şekliyle katologa eklenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu