Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 03.03.2009 tarih ve 4 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 16.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/100-56-0056 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 16.2.2009 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı lisans programına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 08.01.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.77.00.00 /400/2 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 16.2.2009 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik II.Öğretim programının açılmasına, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 04.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.75.00. 00- 171.1-055 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 16.2.2009 tarihli raporu incelenerek; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Turizm ve Otel İşletmeciliği II. Öğretim programının açılmasına, 2009 -2010 Eğitim-Öğretim yılında 80 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2009 tarih ve 004466, 18.02.2009 tarih ve 005221 sayılı yazıları uyarınca; Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm ve Programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılması gerektiğinden;

Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.01.00/107.2/159 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu’nda yer alan program adlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Teknik Programlar Bölümüne bağlı;

I- “Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi” programı adının “Gaz ve Gaz Tesisatı Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

II- “İnşaat” programı adının “İnşaat Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

III- “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” programı adının “Bilgisayar Programcılığı” programı olarak değiştirilmesi,

IV- “Matbacılık” programı adının “Tasarım ve Basım-Yayıncılık” programı olarak değiştirilmesi,

V- “Uygulamalı Takı Teknolojisi” programı adının “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı” programı olarak değiştirilmesi,

VI- “Tekstil” programı adının “Tekstil Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

VII- “Otomotiv” programı adının “Otomotiv Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

VIII- “Mekatronik” programı adının “Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

IX-“İklimlendirme ve Soğutma” programı adının “İklimlendirme Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

X- “Endüstriyel Elektronik” programı adının “Elektronik Teknolojisi” programı olarak değiştirilmesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Bölümüne bağlı;

I- “Aşçılık” programı adının “Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği” programı olarak değiştirilmesi,

II- “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” programı adının “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” programı olarak değiştirilmesi,

Sağlık Programları Bölümüne bağlı;

I- “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı” programı adının “Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği” programı olarak değiştirilmesi,

5-Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 03.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.01.00/400/160 sayılı yazısı ve ekleri incelendi;

a) Gaziantep Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde;

I- Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programının açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

II- Gıda Teknolojisi Programına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına,

III- Gaz ve Gaz Tesisatı Teknolojisi programına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

IV- İklimlendirme Teknolojisi Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

V- Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

VI- Otomotiv Teknolojisi Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına,

VII- Endüstriyel Kalıpçılık Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

VIII- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

IX- İnşaat Teknolojisi Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına,

b) Gaziantep Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde;

I- Pazarlama Programının açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

II- Borsa ve Finans Programı açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına,

III- Dış Ticaret Programı II. Öğretimin açılmasına ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına,

söz konusu programların kod ve içeriklerinin ekli şekliyle katologa eklenmesine ve konuların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.02.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.El.00.00/126-53 sayılı yazısı ve ekleri incelendi; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7- Sofya, Bulgaristan Vasil Levski Ulusal Spor Akademisi ile öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, temasların yoğunlaştırılması amacıyla Gaziantep Üniversitesi ve Sofya, Bulgaristan Vasil Levski Ulusal Spor Akademisi arasındaki ekli sözleşmenin kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 58 ve 60’ıncı maddeleri, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5’inci maddesi ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Üniversitemizde uygulanmasına ilişkin hazırlanan “Gaziantep Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu