Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 25.11.2008 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 22.07.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)200/63 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi ile North-Caucasus State Technical University arasında ekte sunulan ikili anlaşmanın imzalanmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına oy birliği,

2-Üniversite Senatosu'nun 01.05.2008 tarih ve 9 nolu toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Kafeterya Eğitim-Uygulama Yönergesi'nin "Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Kafeterya Eğitim-Uygulama ve Çalıştırma Yönergesi"olarak değiştirilerek ekli şekliyle uygun görülmesine oy birliği,

3-Gaziantep Üniversitesi Proje, Telif, Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönergesi'nin ekli şekliyle kabul edilmesine oy birliği,

4- Üniversite Senatosu'nun 22.07.2008 tarih ve 13 (Mükerrer) nolu toplantısının 1.maddesinin d fıkrasında alınan; Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bütünleme sınavına giriş ve staj tekrarı ile ilgili hükümlerinin yer aldığı 12. ve 20. maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kararın, uygulamada bazı olumsuzluklar yaratacağı düşünüldüğünden, yeniden incelenmek ve değerlendirilmek üzere Tıp Fakültesi Dekanlığı'na iadesine oy çokluğu,
ile karar verilmiştir.
İlgili Ekler
   proje-telif-yonergesi1194.doc
   protokol-1011_12_20081194.doc
   protokol-2011_12_20081194.doc
   seyirtepe-kafeterya-egitim-uygulama-ve-calyttyrma-yonergesi1194.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu