Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1- Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği 31.08.2008 tarihinde dolan Prof.Dr.Tuncay Ege’nin yerine Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine 2547 Sayılı Yasanın 15/a maddesi uyarınca Prof.Dr.Zihni Öztürk’ün seçilmesine,

2- Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği 05.10.2008 tarihinde dolan Prof.Dr.Necdet A. Bekir’in yerine Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine 2547 Sayılı Yasanın 15/a maddesi uyarınca Prof.Dr.Avni Gökalp’in seçilmesine,

3- Gaziantep Üniversitesi’nde Doktora /Yüksek lisans/ Lisans programları açılması ve öğrencilerin programlara başvuru koşullarının tespiti, Bölüm/Program açılması, Yönetmelik ve Katalog değişiklikleri, II. öğretim açılması, öğrenci alınması teklifleri, lisansüstü eğitim yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşullarının tespiti, Akademik takvimin belirlenmesi gibi konuların Üniversite Senatosu’nda görüşülmeden önce Eğitim Komisyonu tarafından incelenmesinin uygun görülmesine ve Komisyonun aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

Prof.Dr.Fahrettin Göğüş - Rektör Yardımcısı (Başkan)
Prof.Dr.Abdurrahman Kadayıfçı - Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Özaslan - Rektör Danışmanı
Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu - Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ömer Faruk Bakkaloğlu - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Sadettin Kapucu - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Yılmaz Sağlam - Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Aytekin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Ali Ergin Okan - Gaziantep Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Arş.Gör.Dr.Simge Zeyneloğlu - Gaziantep Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

4- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca Üniversite Senatosu’nun 25.07.2006 tarih ve 12 nolu toplantısında oluşturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun, Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim-öğretim, araştırma, yönetim modeli, yönetim süreçleri ve idari hizmetler ile toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanlarında Rektörlük, akademik ve idari birimler ve akademik alt birimlerde akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının örgütlenmesi ve yürütülmesi için yeniden aşağıdaki üyelerden oluşmasına oy çokluğu ile,

Prof.Dr.M.Yavuz Coşkun - Rektör
Prof.Dr.Abdurrahman Kadayıfçı - Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Fahrettin Göğüş - Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Özaslan - Rektör Danışmanı
Prof.Dr.Cahit Bağcı - Rektör Danışmanı
Prof.Dr.Melda Çarpınlıoğlu - Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Adil Kılıç - Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu - Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Levent Elbeyli - Şahinbey Arş.ve Uyg.Hst.Başhekimi
Prof.Dr.Mehmet Kanoğlu - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ağır - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd.Doç.Dr.Ruhi Ersoy - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğr.Üy.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Tekinkuş - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Civan - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fatih Özmantar - Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Ercan Eroğlu - Genel Sekreter
Öğr.Gör.Nalan Işık - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.Elemanı
Öğrenci Konseyi Başkanı


5- Üniversite Senatosu’nun 22.06.2006 tarih ve 11 nolu toplantısında oluşturulan Gaziantep Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu’nun yeniden aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

Prof.Dr.M.Yavuz Coşkun - Rektör
Prof.Dr.Abdurrahman Kadayıfçı - Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Fahrettin Göğüş - Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Özaslan - Rektör Danışmanı
Prof.Dr.Cahit Bağcı - Rektör Danışmanı
Prof.Dr.Melda Çarpınlıoğlu - Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Adil Kılıç - Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu - Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan Koç - Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.Levent Elbeyli - Şahinbey Arş.ve Uyg.Hst.Başhekimi
Prof.Dr.Mehmet Kanoğlu - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Ruhi Ersoy - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğr.Üy.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Tekinkuş - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Servet Demir - Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Ercan Eroğlu - Genel Sekreter
Öğr.Gör.Nalan Işık - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.Elemanı
Hüseyin Akay - Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Cevdet Erleblebici - Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu