Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 28.10.2008 tarih ve 17 nolu tutanağı

1- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 16.10.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.211/1705 sayılı yazıları uyarınca; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Çocuk Romatolojisi Ünitesinin açılmasına,

2- Üniversite Senatosu’nun 04.09.2007 tarih ve 16 nolu toplantısında; İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların en az geçerli İngilizce dil puanları ile ilgili karar alınmıştı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 10.10.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.E1.00.00/126-145 sayılı yazıları uyarınca; “Lisansüstü Programlara Başvurularda Uygulanacak Esaslar” ın 1.1 e) maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve aynı koşulların özel öğrenci olarak başvuracak adaylar için de geçerli olmasına,

- KPDS veya ÜDS 80

- TOEFL 600

- Bilgisayarlı TOEFL 250

- İnternet Tabanlı TOEFL 100

- IELTS 6,5

3- Üniversite Senatosu’nun 20.08.208 tarih ve 14 nolu toplantısında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okutulan bazı derslere ön şart getirilmesi uygun görülmüştü. Ancak söz konusu uygulamanın mezun olacak öğrencileri mağdur etmemesi için 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı II. Yarıyıldan itibaren uygulanmasına,

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.10.2008 tarih ve B.30.0.A-GNS.0.00.00.01/09.02-4306 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 27.06.2008 tarih ve 12 nolu toplantısında alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Halep Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Üniversitesi arasındaki “Bilimsel ve Kültürel İşbirliği” taslak anlaşması’nın;

a)Başlığında ve metinde yer alan “anlaşma” ifadelerinin “protokol” olarak,

b) “Anlaşmanın süresi” başlıklı 6.maddenin birinci fıkrasının “ Bu protokol, yetkili kurumlarca onaylandıktan sonra her iki…”şeklinde,

c) “Anlaşmanın Süresi” başlıklı 6.maddenin dördüncü fıkrasının “ Bu protokol, her biri eşit derecede geçerli olan Türkçe,…anlaşmazlık halinde Türkçe metin esas alınacaktır.” şeklinde değiştirilmesine ve yeni haliyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

5- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.10.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.12.00.200/101 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurulu oluşturulamadığından, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi ders dağılımının ekli şekliyle kabul edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu