Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 20.08.2008 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 22.07.2008 tarih, B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)200/35 sayılı ve 08.08.2008 tarih, B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)200/38 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi ile Ryerson Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi ile Teramo Üniversitesi arasında ekte sunulan ikili anlaşmaların imzalanmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 15.08.2008 tarih ve B.30.2.GZP.04.00.00/400/79 sayılı yazıları uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesine 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı için ek kontenjanla 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 12.08.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.200-227 sayılı yazıları uyarınca; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’ne 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı için ek kontenjanla 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine, ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.06.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00.00/400/0194 sayılı yazıları uyarınca; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okutulan ekte kodu ve isimleri belirtilen derslere ön şart getirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu