Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 27.06.2008 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1- Harran, Gaziantep ve Adıyaman Üniversiteleri Arasındaki İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokolün ekli şekliyle kabulüne,

2- Suriye Arap Cumhuriyeti Halep Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Üniversitesi arasında imzalanan “Bilimsel ve Kültürel İşbirliği” taslak anlaşmasının ekli şekliyle uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

3- Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Gaziantep Üniversitesi Üniversite-Sanayi Ortak Eğitim Yönergesinin ekli şekliyle kabulüne,

4-Avrupa Gönüllü Hizmet Projesi Kapsamında Üniversitemizin ev sahipliği yapmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Ekler
   halep-universitesi-ile-gaziantep-universitesi-arasindaki-isbirligi-anasmasi1130.pdf
   harran-adyyaman-ve-gaziantep-universiteleri-arasindaki-protokol1130.pdf
   n_topcuoglu_yonetmeligi1130.doc
   universite-sanayi-yonergesi1130.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu