Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 03.06.2008 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı
1- Mühendislik Fakültesi’nin 16.05.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211/254/755 sayılı yazıları uyarınca; Makine Mühendisliği bölümünde 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation (Makine Mühendisliği Uygulama) dersinin 18 Ağustos-12 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.05.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.88.00.00/ 400/0175 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

a) 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak öğrencilerin 2008 yılı ÖSS taban puanlarının (sözel, sayısal veya eşit ağırlık) Milli sporcular, liseler ve Öğretmen liselerinin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar için 160 ham puan olarak tespitine,

b) (a) şıkkında sözü edilen alan/kol/bölümlerinin dışındaki bir alan/kol bölümünden mezun olanlar için 190 ham puan ve üzeri olarak tespitine,

c) Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 18-22 Ağustos 2008, yetenek sınavlarının 25-27 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılmasına,

d) 20 Erkek, 20 Kız öğrenci alınmasına,

e) 10-11 Eylül 2008 tarihinde esas listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

f) 12 Eylül 2008 tarihinde yedek listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

3- Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün 28.04.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0. 72.00.00 /400/144 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

a) 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında yetenek sınavına başvuracak öğrencilerin, 2008 yılı ÖSS taban puanlarının (sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı); 160 puan olarak tespitine,

b) Adayların en fazla iki bölüme ön kayıt yaptırabilmelerine,

c) Bölümlere göre kontenjanların

Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 12
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 12

Ses Eğitimi Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 12
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 12

Türk Halk Oyunları Bölümü 24

şeklinde dağılımına,

d) Öğrencilerin ön kayıt başvurularının 11-28 Ağustos 2008, birinci basamak (ön eleme) sınavlarının 1-2-3 Eylül 2008, ikinci basamak (kesin kabul) sınavlarının 4-5-6 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılmasına,

e) 10-11 Eylül 2008 tarihinde esas listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

f) 12 Eylül 2008 tarihinde yedek listeden kazananların kesin kayıt yaptırmasına,

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 02.06.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.El.00.00/126-82 sayılı yazıları uyarınca; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programının açılmasının uygun görülmesine,

5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 23.05.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00.400-136 sayılı yazıları uyarınca; İktisat Bölümü ders katalogunda bulunan EKON 499 Bitirme Projesi (0-4)4 dersinin 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden başlayarak kredisinin (0-3)3 olarak değiştirilmesine ve daha önce bu dersi almış fakat başarısız olmuş öğrencilerin, bu dersi yeni kredi değeriyle almalarına,

6- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 12.05.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/400-227-000459 sayılı yazıları uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin I., II. ve III. sınıflarında almaları gereken katalogda belirtilen zorunlu derslere ilave olarak, VII. Döneminde (4.sınıf I.yarıyıl), 9 seçmeli dersten minimum 17 kredi almalarına, VIII. dönemde (4.sınıf II.yarıyıl), 9 seçmeli ders ile minimum 18 kredi almalarına ve bu kararın 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılındaki öğrenciler için de uygulanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu