Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 11.03.2008 tarih ve 6 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 26.02.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/200/15-16 sayılı yazıları uyarınca; Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Programı çerçevesinde yapılan ikili anlaşmaların ekli şekliyle aynen kabulüne,

2- Gaziantep Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin 05.03.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.05.02.00/130/52 sayılı yazıları uyarınca; Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Yönergesinin 8.maddesindeki değişikliğin ekli şekliyle kabulüne,

3- Ülkemizin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, nitelikli, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık öğretmenlere ihtiyacı göz önüne alınarak, Gaziantep Üniversitesine bağlı Nizip ilçesinde Eğitim Fakültesi açılmasının uygun görülmesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca; Yükseköğretim Kurulu onaylarına sunulmasına,

4- Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, çevre il ve ilçelerdeki sanayi ve hizmet sektörlerinin kapsam değiştiren insan gücü ihtiyacını karşılamak ve burada oluşacak sorunları giderme konusunda başarı gösterecek üstün nitelikte ara teknik eleman yetiştirmek amacıyla; Gaziantep Üniversitesine bağlı, İslâhiye ilçesinde İslahiye Meslek Yüksekokulu, Nurdağı ilçesinde Nurdağı Meslek Yüksekokulu kurulmasına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca; Yükseköğretim Kurulu onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili Ekler
   arastirma-projeleri-yonerge-degitikligi997.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu