Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 22.01.2008 tarih ve 2 nolu toplantı tutanağı
1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 05.12.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.77.00.00/200/288 sayılı yazıları uyarınca; Hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan röntgen tanı ve tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, kompüterize tomografi vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde, ülke koşullarına uygun bilgili, becerikli, sağlık teknikerleriolarak hizmet vermek amacıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Radyoterapi Teknikerliği Programının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onaylarına sunulmasına,

2- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 26.12.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211/682/2072 sayılı yazıları ve Üniversite Senatosunun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısında oluşturulan Akademik İşler Komisyonu’nun 08.01.2008 tarih ve 1 nolu toplantısı değerlendirilerek, Temel Tıp Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri arasında bağlantı kurarak üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapmak, Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddelerle(protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde etmek amacıyla, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bioproses Mühendisliği Bölümü’nün açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onaylarına sunulmasına,

3- Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 04.12.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/100-295-0295 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı lisans programında yer alan GEFT 222 Etkili İletişim Becerileri (3-0) 3 dersinin kodu, kredisi ve içeriği aynı kalarak GEFT 222 Etkili İletişim (3-0) 3 olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

4- Üniversite Senatosu’nun 13.12.2005 tarih ve 16 nolu toplantısında; Tıp Fakültesi 6. sınıfın staj programında yer alan TFC 601 kod nolu Acil Cerrahi Stajının, TFC 601 Acil ve Cerrahi Stajı olarak değiştirilmesi ve bu stajın iki haftasının Genel Cerrahi Anabilim Dalında, altı haftasının ise İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalında yapılması ile yine 6. sınıf staj programında yer alan TFS 601 kodlu Seçmeli stajının kaldırılmasına ve TFDS 601 Dahili Tıp Seçmeli ve TFCS 601 Cerrahi Tıp Seçmeli şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştü.

Tıp Fakültesi Dekanlığının 04.12.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.200/1804 sayılı yazıları uyarınca; Acil ve Cerrahi konularının birbirinden farklı Anabilim Dalı içerisinde yer alması ve bu durumun öğrenci rotasyonlarında sıkıntı yaratması nedeniyle, staj isminin yeniden TFC 601 “Acil Stajı” olarak değiştirilmesi ve stajın tamamının 8 (sekiz) hafta olarak İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yapılmasının uygun görülmesine,

5- Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 04.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/100-02 sayılı yazıları ve Üniversite Senatosunun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısında oluşturulan Akademik İşler Komisyonu’nun 22.01.2008 tarih ve 1 nolu toplantısı değerlendirilerek, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine,

6- Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.03.00/200-04(NMYO) sayılı yazıları ve Üniversite Senatosunun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısında oluşturulan Akademik İşler Komisyonu’nun 22.01.2008 tarih ve 2 nolu toplantısında;

a) Nizip Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Organik Tarım Programının açılmasının uygun görülmesine ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onaylarına sunulmasına,

b) Nizip Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Antepfıstığı Tarım ve Teknolojisi Programına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onaylarına sunulmasına,

Üniversite Senatosu’nun 22.01.2008 tarih ve 2 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.

7- Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.03.00/200-05(NMYO) sayılı yazıları ve Üniversite Senatosunun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısında oluşturulan Akademik İşler Komisyonu’nun 22.01.2008 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan karar değerlendirilerek, Gıda Teknolojisi programında yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığından bu programda, II.öğretim açılmasının uygun görülmemesine,

8- Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM)’nin 30.11.2007 tarih ve B.30.2.GZP.0.8Ö.00.00/204-079 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde eğitim-öğretim programlarının etkili bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak üzere Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin ekli şekliyle kabulüne,

9- Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 17.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/400-0013 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi ile bir başka üniversite arasında yürütülecek olan lisansüstü eğitim programlarıyla ilgili oluşturulan komisyon kararlarının ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili Ekler
   gusem-edytym-odretym-yonergesy976.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu