Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası detaylı hasar tespit hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. Detaylı hasar tespiti rapor içeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Üniversitemizin hizmeti için aşağıdaki formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.
Detaylı Hasar Tespiti Rapor İçeriği
 1. Detaylı imalat ve kullanım kaynaklı elemanların hasar tespiti
 2. Detaylı deprem kaynaklı elemanların hasar tespiti
 3. Taşıyıcı olmayan elemanların hasar tespiti
 4. Tüm hasar tespitlerinin kapsamlı raporlandırılması
 5. Kritik katlardaki düşey taşıyıcı elemanlara ait donatıların donatı tespit cihazı ile belirlenmesi
 6. Kritik katlardaki düşey ve yatay taşıyıcı eleman boyutlarının belirlenmesi
 7. Kritik katlara ait taşıyıcı elemanların hasar tiplerinin belirlenmesi ve raporlandırılması
İletişim +90 342 317 2006 İletişim +90 342 317 2012
BAŞVURU FORMU
( * ) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.


AÇIKLAMALAR:


 1. Detaylı Hasar Tespit Hizmeti için başvuru yapan kuruluşlar veya kişiler buradan alınan çıktıyı (başvuru dilekçesi) ve burada belirtilen miktarın yatırıldığına dair banka dekontunun Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye Birimine (Gizem KOZAKLI AKSU veya Serap KARAOSMANOĞLU EKİNCİ’ye) imzalı bir şekilde teslim etmelidirler.
 2. Tarafımızca hazırlanan Detaylı Hasar Tespit Raporu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan hasar tespit çalışmalarından bağımsızdır. Bu rapor, uzman görüşü olup resmi belge niteliği taşımamaktadır.
 3. Başvurular sadece internet üzerinden form doldurularak alınacaktır. Başvuru formu ve dekontu teslim edilmeden başvurunuz işleme alınmayacaktır.
 4. Başvuru dilekçesi ve makbuz teslim edildikten sonra Hasar Tespit Hizmeti için en az iki öğretim elemanı görevlendirilecektir.
 5. Ücretin yatırılacağı banka hesabı:
  Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
  IBAN: TR47 0001 2001 3380 0080 0000 06 ( Halk Bankası, Üniversitesi Şubesi )
  Lütfen açıklama kısmına isim (gerçek ya da tüzel kişi ismi) belirtiniz.
 6. Başvuru Dilekçesinde (Formunda) belirtilen miktar, verilen bilgilere göre (ve aşağıdaki tabloya göre) hesaplanan miktardır. Bilgilerin farklı olması durumunda ortaya çıkacak fark ayrıca talep edilebilir.

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DENEYLER İÇİN ÜCRET TARİFESİ
2023 YILI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NO MUAYENE, DENEY VE FAALİYET ADI GAÜN FİYAT
YAPI MALZEMESİ LABORATUARI HİZMETLERİ
19 YAPILAR İÇİN TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA HİZMETLERİ
19,1 Yapının Mevcut Durumu Hakkında, Gözlem ve Basit Ölçümlere Dayanılarak Hazırlanan Teknik Raporlar

 

19,1,1

Konut Türü Yapılar

15.000 TL

 

19,1,2

Tek Katlı Sanayi Yapıları

20.000 TL

 

19,1,3

Özel Yapılar

 

 

19,1,3,1

0- 5000 m2

20.000 TL

 

19,1,3,2

5000 m2 ve üzeri

25.000 TL

NOT: 19 no.lu madde kapsamında yapılan faaliyetler en az bir öğretim üyesi olmak üzere en az iki öğretim elemanı tarafından yapılacaktır.
Fiyatlara KDV dahildir.