ARAPÇA PROGRAMLAR İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

21 Eylül 2023 / 10:00:05
ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BŞK. - İBRAHİM HALİL EFENDİOĞLU

2023-2024 Akademik Yılı Arapça Programlar için Uluslararası Öğrenci Yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz

https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

Kayıt Tarihi: 22-26 Eylül 2023

Kayıt Adresi: Uluslararası Öğrenci Ofisi (Kayıtlar yüz yüze yapılacaktır.)

Kayıt için gerekli evraklar:

1. Lise Diploması; aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır.

2 Lise Not Döküm Belgesi / Orta Öğretim Bitirme Sınav sonucu: Öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı örneğini tercüme edilmiş ve resmi makamlarca onaylanmış fotokopisinin de transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir. Aday, varsa, orta öğretim bitirme sınav sonucunu gösterir belgesini de bu belge ile birlikte yükleyebilir.

3. Sınav Sonuç Belgesi; TRYÖS / İUYOS / GAUNYOS 2023 yılı sonucu sunulmalıdır.

4. Pasaport / Kimlik / Mavi Kart Belgesi; Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi sunulmalıdır. Mavi Kart sahibi adaylar Mavi Kartlarını tercih esnasında sisteme yüklemek ve "kimlik tipi" olarak "mavi kart" sekmesini işaretlemek zorundadır. Aksi takdirde kabul edilmiş olsa dahi kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

5. Nüfus Kayıt Örneği: Çift Uyruklu olarak başvuracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığı kazandıklarına dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.) sunması gerekmektedir. Bu belgeyi resmen sunamayan aday, kayıt yaptıramaz. Uyruğundan biri T.C. olan adaylar sisteme ailesini de içeren "Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" yüklemek zorundadır (T.C. Vatandaşlığını hangi Kanun Maddesine göre aldığını belgelemelidir.)

NOT:
1. Tüm adayların kayıt esnasında denklik belgesi sunması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmiş olsa dahi kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2. Öğrenim ücretleri yalnızca Halkbankası’ndan alınmaktadır. Öğrenim ücretleri ektedir.

3. Başvuru ilanınında da belirtildiği gibi sadece Suriye ve Filistin uyruklu adaylar kayıt yapabilecektir.

Doküman/Dosya
arapca-program-ucretleri-v31292912931.pdf