KADES ve KADINA EL KAL-KA-MAZ Projeleri

21 Kasım 2022 / 08:47:16
ÜNİVERSİTE GENEL - İbrahim Halil KEŞKÜŞ

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Konu : Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sürekli, etkin ve önleyici nitelikte, kurumlar arası eşgüdümün en üst seviyede sağlandığı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı politika ve uygulamalar mücadelenin başarısı açısından son derece önemlidir.

25 Kasım, Birleşmiş Milletlere üye birçok ülke ile birlikte ülkemizde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı arttırmak ve kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek maksadıyla “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak anılmakta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

#KadınaElKalkamaz #KADES

Doküman/Dosya
02-kadina-siddet-brosur_baski_final_son12918.pdf
kades_brosur_yeni_2912918.pdf
Resimler