İnternet Çıkış Hızlarımız Artırılmıştır.

08 Kasım 2022 / 17:02:10
ÜNİVERSİTE GENEL - Celal DİKİCİ

Üniversitemiz genelinde artan internet bant genişliği ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tübitak Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ortak bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar sonucunda internet bağlantılarının daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilebilmesi adına 2500 Mbps olan ULAKBİM erişim hızımız 3000 Mbps'e (3000 Mbps şehirlerarası, 700 Mbps şehiriçi) yükseltilmiştir. Bu kapsamda dış kampuslerimizin hızlarında da artışlar yapılmıştır.

Saygılarımızla,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.